Uitzending Belaagd op NPO2

In de documentaire Belaagd vertellen vrouwen, van jong tot oud, over misplaatste grappen, handtastelijkheden, aanranding, seksuele intimidatie, verkrachting en geweld. Op straat, op het werk, bij het uitgaan of thuis.Na diverse voorvertoningen in allerlei plaatsen in het land, wordt Belaagd op 9 december op nationale televisie vertoond. Veilig thuis is de partner van de docu.

Uitzending is op 9 december om 22.18, npo2.

Advocatenkantoren kleuren oranje voor Orange the World

Veel slachtoffers van geweld komen in een emotionele achtbaan terecht en hebben veel last van de gevolgen. Staan Advocaten, een advocatenkantoor in Sittard, biedt begeleiding aan slachtoffers -vaak vrouwen en meisjes- om te voorkomen dat zij ook nog eens slachtoffer worden van de juridische jungle. Vanaf 25 november verlicht Staan Advocaten hun kantoor oranje in teken van de Orange the World campagne. Zij zijn niet het enige advocatenkantoor dat meedoet aan de campagne: ook het pand van GMW Advocaten uit Den Haag kleurt oranje (zie foto).

Slachtoffers zijn niet alleen
Phil Boonen, slachtofferadvocaat bij Staan Advocaten: “Ons kantoor is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken. In onze praktijk hebben wij helaas veel te maken met geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gaat dan onder andere om huiselijk geweld, mensenhandel en zedenzaken. Wij zien dagelijks hoe veel vrouwen slachtoffer worden van geweld en wat de gevolgen daarvan zijn voor henzelf en hun omgeving.”

Staan Advocaten doet dit jaar mee aan de Orange the World campagne. “Te vaak denken slachtoffers nog dat zij schuldig zijn aan het geweld wat hen is aangedaan. Soms is er ook sprake van victim blaming door de omgeving. Juist ook om daar aandacht voor te vragen en te laten zien dat slachtoffers niet alleen zijn, doen wij mee aan de campagne.”

Helaas nog hard nodig
GMW advocaten uit Den Haag doet ook mee. Godelijn Boonman, partner bij GMW advocaten: “Anno 2022 is deze campagne helaas nog hard nodig. Wij treffen de gevolgen van geweld tegen vrouwen in onze praktijk aan. Met enige regelmaat blijken vrouwelijke cliënten in onze familierechtpraktijk slachtoffer te zijn geworden van geweld in huiselijke kring. Ook in de arbeidsrechtpraktijk komt geweld en grensoverschrijdend gedrag voor. Daar waar werkgevers tot voor kort onvoldoende oog hadden voor dit vaak verborgen probleem, zijn werkgevers zich steeds meer bewust van de noodzaak van maatregelen. Protocollen zijn ingesteld ter voorkoming hiervan, er komt steeds meer bewustwording en vertrouwenspersonen vormen een belangrijk aanspreekpunt. Ook in de rechtspraak lijkt er meer oog en begrip voor dit probleem. Alhoewel het voor slachtoffers nog altijd zeer moeilijk blijkt hun gelijk in recht te halen vanwege de bewijslast.”

Begeleiding
De rechten van slachtoffers in strafzaken zijn de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Phil vertelt: “Wij ondersteunen slachtoffers die hun recht willen halen. Denk daarbij aan het voorbereiden op strafzaken, begeleiding bij het uitoefenen van spreekrecht en het indienen van verzoeken tot schadevergoeding. Wij zien dat veel slachtoffers geen idee hebben dat zij recht hebben op juridische bijstand in strafzaken. En dit terwijl dat enorm kan bijdragen aan het verwerkingsproces. Slachtoffers putten bijvoorbeeld kracht uit het feit dat zij zelf de verdachte kunnen toespreken als zij gebruik maken van het spreekrecht.” Boonen concludeert, “In onze praktijk zagen wij te vaak dat er veel aandacht en juridische ondersteuning was voor verdachten en dat slachtoffers alles zelf moesten uitzoeken. Daar willen wij verandering in brengen.”

Boonman besluit: “De campagne verdient onze steun. Wij ondersteunen de slachtoffers. Verandering begint met bewustwording, goede voorlichting vanaf jongs af aan op scholen en duidelijke normen. Geweld en grensoverschrijdend gedrag zijn onaanvaardbaar. Wij dragen graag ons steentje bij om samen het verschil te maken.”

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Onderteken de #medestander pledge – Orange the World

Meer zeggenschap voor vrouwelijke landeigenaren in Bangladesh

In Bangladesh geeft landeigendom vrouwen niet alleen een inkomen, maar het geeft hen ook respect binnen de gemeenschap en hun familie. Zoals Lippi Rahman, uitvoerend directeur van Badabon Sangho, zegt: “land en bezittingen geven hen beslissingsbevoegdheid binnen de familie”.

Tegelijkertijd brengt dit vrouwen soms in gevaar van ontheemding, omdat ze onder druk worden gezet hun land te verkopen. Talisma Begum, landeigenaar in het district Rampal:  “Toen ik niet bereid was mijn land te verkopen tegen minimumprijzen, werd ik elke dag op allerlei manieren lastiggevallen door makelaars. Ze probeerden zelfs mijn man en mannelijke familieleden te beïnvloeden.”

Talisma is een van de vele vrouwen risico loopt op ontheemding en intimidatie door openbare en particuliere investeringen in land in het zuidwesten van Bangladesh. Rahman legt uit: Als eerste zijn er reeksen pesterijen voordat vrouwelijke landeigenaren van hun land worden verdreven… Dit leidt ertoe dat de lokale bevolking vrouwen de schuld geeft en hen onder druk zet om de akte van landoverdracht te ondertekenen. Het enige wat vrouwen kunnen doen, is hun mond houden en niet in discussie gaan.”

Om dit probleem aan te pakken, voert Badabon Sangho, een door vrouwen geleide organisatie, een project uit om de zeggenschap van vrouwen over hun land en watervoorraden te verbeteren, en om geweld en mogelijke ontheemding te voorkomen. Het UN Trust Fund to End Violence against Women steunt dit initiatief via een speciaal financieringsonderdeel, opgezet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes door de huidige vluchtelingen- en ontheemdingscrisis.

Badabon Sangho richt zich op drie terreinen: preventie van geweld; betere dienstverlening voor vrouwelijke overlevenden en beleidsbeïnvloeding. Dit omvat:

  • Aandacht vragen voor gendergerelateerd geweld, landrechten en officiële documentatie over landeigendom door middel van raadplegingen, groepsbijeenkomsten en binnenplaatssessies;
  • Het verlenen van juridische ondersteuning aan vrouwelijke overlevenden bij het registreren van geweld, en het zorgen voor grotere inzetbaarheid van politie en de lokale commissie om dienstverlening bij conflicten over landrechten te verbeteren; en
  • Ondersteuning van het Women’s Land Rights Network, dat veertien vrouwenrechtenorganisaties en -groepen omvat, om te pleiten voor nieuw beleid en geweld tegen vrouwen door landconflicten aan te pakken.

Talisma Begum zegt dat directe ondersteuning van Badabon Sangho, onder meer in de vorm van rechtsbijstand en hulp bij belanghebbenden, haar heeft geholpen om eerlijk en waardig te onderhandelen – enuiteindelijk te winnen en haar land voor een hoge prijs te verkopen. In september 2021 hebben 22 vrouwelijke landeigenaren steun gekregen om hun land te beschermen tegen investeringen van particuliere ondernemingen. Etsehiwot Eguale, Portfolio Manager bij het VN Trust Fund benadrukt: “Badabon Sangho’s aandacht voor  landrechten vestigt de aandacht op een type geweld, namelijk economisch geweld, dat meer aandacht nodig heeft.”

Tijdens de COVID-19 pandemie hebben lockdown-maatregelen inkomens afgenomen en vrouwen en meisjes, vooral in afgelegen gebieden, meer risico laten lopen op honger, ontheemding en geweld, waaronder seksueel en huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Etsehiwot Eguale legt uit: “bestaande genderongelijkheden maken vrouwen kwetsbaarder voor de economische gevolgen van COVID-19”. Ondertussen heeft Badabon Sangho hun interventies snel moeten aanpassen, onder meer door, met steun van het UN Trust Fund, een deel van het budget opnieuw toe te wijzen om noodvoeding en financiering voor zaaigoed te verstrekken aan de meest kwetsbare vrouwen en meisjes.

Wil je ook dit soort projecten ondersteunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.

UN Trust Fund steunt organisatie in Marokko die geweld tegen vrouwen en meisjes bestrijdt

Geweld tegen vrouwen en meisjes komt veel voor in Marokko. Vrouwen zijn vaak bang om aangifte te doen van geweldpleging, omdat ze bang zijn voor een stempel en de reactie van hun omgeving. Vooral jonge vrouwen en tienermeisjes lopen risico: van de jonge vrouwen in Marokko tussen de 15 en 19 jaar heeft 71 procent kans op het meemaken van een vorm van gendergerelateerd geweld.

 

Associatie Ennakhil, een non-gouvernementele organisatie in Marrakesh, zet zich al 25 jaar in voor gendergelijkheid en om de rechten van vrouwen op wettelijk, politiek, sociaal-economisch en educatief vlak te verbeteren. Met de hulp van het UN Trust Fund to End Violence Against Women heeft de Associatie Ennakhil een project in de Marrakesh-Safi regio opgezet  voor het voorkomen, beschermen en ondersteunen van meisjes slachtoffer zijn of dreigen te worden van geweld op school.

 

 “Veel meisjes zien school als een plek waar ze even bevrijd zijn van hun conservatieve familie. Daarom is het cruciaal dat hun schoolomgeving daadwerkelijk een veilige plek is”, zegt Hassan Naji, medewerker van Associatie Ennakhil.

 

Het veranderen van normen

Het project werkt met zowel meisjes als jongens, tussen de 10 en 19 jaar oud, om bewustzijn te creëren tegen geweld tegen vrouwen, het tegengaan van gender stereotyperingen en het veranderen van gedrag  van daders van gendergerelateerd geweld. Met culturele, artistieke en sportieve activiteiten spoort het initiatief studenten aan om te debatteren en te leren van elkaar voor een positieve houding en tegen geweld.

Het belang van preventie

Associatie Ennakhil werkt samen met verschillende sectoren waaronder de gezondheidszorg, politie, het rechtssysteem en het onderwijs. Deze sectoren hebben preventie- en doorverwijzingsprotocollen opgesteld die slachtoffers van geweld helpen met het ontvangen van de juiste hulp.

 

COVID-19

Tijdens de coronacrisis zagen medewerkers van Associatie Ennakhil het aantal bellers naar hun hulpcentrum met vijftien project toenemen ten opzichte van 2019. Dit heeft te maken met de groei van geweld achter de voordeurtijdens de pandemie. Als antwoord op deze toename heeft de organisatie hun project aangepast door:

  • Het ontwikkelen van een training voor 35 leraren en maatschappelijk werkers om veranderingen in het gedrag van kinderen te herkennen en te monitoren;
  • Het verstrekken van begeleiding en bemiddelingsdiensten in scholen;
  • Het invoeren van preventie-, beschermings- en ondersteuningsprotocollen voor slachtoffers van geweld;
  • Het openen van een trainingscentrum om vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geweest van geweld te helpen met het vinden van een betaalde baan.

 

Wil je ook dit soort belangrijke projecten steunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.

College toer Gouda met Olcay op 28 november

Plaats Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
Ontvangst met koffie/thee vanaf 19:30 ur.
Aanvang 20:00 ur (eindtijd rond 22:15 uur)
Eindtijd rond 22:15 uur.
Deelname €25 pp inclusief koffie/thee bij ontvangst
Livestream: kijkers kiezen eigen bedrage €0 – €25
Rolstoeltoegankelijk
Aanmelding hier
Vragen? ctgouda@gmail.com

Wat is er huiselijk aan huiselijk geweld?

Wat is er huiselijk aan lichamelijke en psychische mishandeling van partner en/of kinderen, seksueel misbruik, verwaarlozing en stalking? Het wordt gepleed door iemand it de huiselijke kring van het slacht-offer. De impact van dit geweld op alle betrokkenen is enorm. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Gelukkig neemt de aandacht voor huiselijk geweld toe. Het wordt beter bespreekbaar en slachtoffers worden gestimuleerd om tijdig aan de bel te trekken. Hoe kan het ge-weld gestopt worden? Wat werkt niet, wat wel? Wat kan nog beter? Olcay Gulsen (voormalig slachtoffer) en René Haring (voormalig pleger) gaan er samen over in gesprek vanuit hun eigen ervaringen en visie.

Download de poster hier