Meer zeggenschap voor vrouwelijke landeigenaren in Bangladesh

In Bangladesh geeft landeigendom vrouwen niet alleen een inkomen, maar het geeft hen ook respect binnen de gemeenschap en hun familie. Zoals Lippi Rahman, uitvoerend directeur van Badabon Sangho, zegt: “land en bezittingen geven hen beslissingsbevoegdheid binnen de familie”.

Tegelijkertijd brengt dit vrouwen soms in gevaar van ontheemding, omdat ze onder druk worden gezet hun land te verkopen. Talisma Begum, landeigenaar in het district Rampal:  “Toen ik niet bereid was mijn land te verkopen tegen minimumprijzen, werd ik elke dag op allerlei manieren lastiggevallen door makelaars. Ze probeerden zelfs mijn man en mannelijke familieleden te beïnvloeden.”

Talisma is een van de vele vrouwen risico loopt op ontheemding en intimidatie door openbare en particuliere investeringen in land in het zuidwesten van Bangladesh. Rahman legt uit: Als eerste zijn er reeksen pesterijen voordat vrouwelijke landeigenaren van hun land worden verdreven… Dit leidt ertoe dat de lokale bevolking vrouwen de schuld geeft en hen onder druk zet om de akte van landoverdracht te ondertekenen. Het enige wat vrouwen kunnen doen, is hun mond houden en niet in discussie gaan.”

Om dit probleem aan te pakken, voert Badabon Sangho, een door vrouwen geleide organisatie, een project uit om de zeggenschap van vrouwen over hun land en watervoorraden te verbeteren, en om geweld en mogelijke ontheemding te voorkomen. Het UN Trust Fund to End Violence against Women steunt dit initiatief via een speciaal financieringsonderdeel, opgezet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes door de huidige vluchtelingen- en ontheemdingscrisis.

Badabon Sangho richt zich op drie terreinen: preventie van geweld; betere dienstverlening voor vrouwelijke overlevenden en beleidsbeïnvloeding. Dit omvat:

  • Aandacht vragen voor gendergerelateerd geweld, landrechten en officiële documentatie over landeigendom door middel van raadplegingen, groepsbijeenkomsten en binnenplaatssessies;
  • Het verlenen van juridische ondersteuning aan vrouwelijke overlevenden bij het registreren van geweld, en het zorgen voor grotere inzetbaarheid van politie en de lokale commissie om dienstverlening bij conflicten over landrechten te verbeteren; en
  • Ondersteuning van het Women’s Land Rights Network, dat veertien vrouwenrechtenorganisaties en -groepen omvat, om te pleiten voor nieuw beleid en geweld tegen vrouwen door landconflicten aan te pakken.

Talisma Begum zegt dat directe ondersteuning van Badabon Sangho, onder meer in de vorm van rechtsbijstand en hulp bij belanghebbenden, haar heeft geholpen om eerlijk en waardig te onderhandelen – enuiteindelijk te winnen en haar land voor een hoge prijs te verkopen. In september 2021 hebben 22 vrouwelijke landeigenaren steun gekregen om hun land te beschermen tegen investeringen van particuliere ondernemingen. Etsehiwot Eguale, Portfolio Manager bij het VN Trust Fund benadrukt: “Badabon Sangho’s aandacht voor  landrechten vestigt de aandacht op een type geweld, namelijk economisch geweld, dat meer aandacht nodig heeft.”

Tijdens de COVID-19 pandemie hebben lockdown-maatregelen inkomens afgenomen en vrouwen en meisjes, vooral in afgelegen gebieden, meer risico laten lopen op honger, ontheemding en geweld, waaronder seksueel en huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Etsehiwot Eguale legt uit: “bestaande genderongelijkheden maken vrouwen kwetsbaarder voor de economische gevolgen van COVID-19”. Ondertussen heeft Badabon Sangho hun interventies snel moeten aanpassen, onder meer door, met steun van het UN Trust Fund, een deel van het budget opnieuw toe te wijzen om noodvoeding en financiering voor zaaigoed te verstrekken aan de meest kwetsbare vrouwen en meisjes.

Wil je ook dit soort projecten ondersteunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.

UN Trust Fund steunt organisatie in Marokko die geweld tegen vrouwen en meisjes bestrijdt

Geweld tegen vrouwen en meisjes komt veel voor in Marokko. Vrouwen zijn vaak bang om aangifte te doen van geweldpleging, omdat ze bang zijn voor een stempel en de reactie van hun omgeving. Vooral jonge vrouwen en tienermeisjes lopen risico: van de jonge vrouwen in Marokko tussen de 15 en 19 jaar heeft 71 procent kans op het meemaken van een vorm van gendergerelateerd geweld.

 

Associatie Ennakhil, een non-gouvernementele organisatie in Marrakesh, zet zich al 25 jaar in voor gendergelijkheid en om de rechten van vrouwen op wettelijk, politiek, sociaal-economisch en educatief vlak te verbeteren. Met de hulp van het UN Trust Fund to End Violence Against Women heeft de Associatie Ennakhil een project in de Marrakesh-Safi regio opgezet  voor het voorkomen, beschermen en ondersteunen van meisjes slachtoffer zijn of dreigen te worden van geweld op school.

 

 “Veel meisjes zien school als een plek waar ze even bevrijd zijn van hun conservatieve familie. Daarom is het cruciaal dat hun schoolomgeving daadwerkelijk een veilige plek is”, zegt Hassan Naji, medewerker van Associatie Ennakhil.

 

Het veranderen van normen

Het project werkt met zowel meisjes als jongens, tussen de 10 en 19 jaar oud, om bewustzijn te creëren tegen geweld tegen vrouwen, het tegengaan van gender stereotyperingen en het veranderen van gedrag  van daders van gendergerelateerd geweld. Met culturele, artistieke en sportieve activiteiten spoort het initiatief studenten aan om te debatteren en te leren van elkaar voor een positieve houding en tegen geweld.

Het belang van preventie

Associatie Ennakhil werkt samen met verschillende sectoren waaronder de gezondheidszorg, politie, het rechtssysteem en het onderwijs. Deze sectoren hebben preventie- en doorverwijzingsprotocollen opgesteld die slachtoffers van geweld helpen met het ontvangen van de juiste hulp.

 

COVID-19

Tijdens de coronacrisis zagen medewerkers van Associatie Ennakhil het aantal bellers naar hun hulpcentrum met vijftien project toenemen ten opzichte van 2019. Dit heeft te maken met de groei van geweld achter de voordeurtijdens de pandemie. Als antwoord op deze toename heeft de organisatie hun project aangepast door:

  • Het ontwikkelen van een training voor 35 leraren en maatschappelijk werkers om veranderingen in het gedrag van kinderen te herkennen en te monitoren;
  • Het verstrekken van begeleiding en bemiddelingsdiensten in scholen;
  • Het invoeren van preventie-, beschermings- en ondersteuningsprotocollen voor slachtoffers van geweld;
  • Het openen van een trainingscentrum om vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geweest van geweld te helpen met het vinden van een betaalde baan.

 

Wil je ook dit soort belangrijke projecten steunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.

College toer Gouda met Olcay op 28 november

Plaats Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
Ontvangst met koffie/thee vanaf 19:30 ur.
Aanvang 20:00 ur (eindtijd rond 22:15 uur)
Eindtijd rond 22:15 uur.
Deelname €25 pp inclusief koffie/thee bij ontvangst
Livestream: kijkers kiezen eigen bedrage €0 – €25
Rolstoeltoegankelijk
Aanmelding hier
Vragen? ctgouda@gmail.com

Wat is er huiselijk aan huiselijk geweld?

Wat is er huiselijk aan lichamelijke en psychische mishandeling van partner en/of kinderen, seksueel misbruik, verwaarlozing en stalking? Het wordt gepleed door iemand it de huiselijke kring van het slacht-offer. De impact van dit geweld op alle betrokkenen is enorm. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Gelukkig neemt de aandacht voor huiselijk geweld toe. Het wordt beter bespreekbaar en slachtoffers worden gestimuleerd om tijdig aan de bel te trekken. Hoe kan het ge-weld gestopt worden? Wat werkt niet, wat wel? Wat kan nog beter? Olcay Gulsen (voormalig slachtoffer) en René Haring (voormalig pleger) gaan er samen over in gesprek vanuit hun eigen ervaringen en visie.

Download de poster hier

UN Trust Fund steunt initiatief dat zich inzet voor LBT’ers in Albanië

Een op de vier vrouwen in Albanië heeft fysiek of seksueel geweld achter de voordeur meegemaakt. Lesbische, biseksuele en transgender (LBT-) vrouwen komen veel in aanraking met geweld in de Albanese samenleving, zowel door hun familie als in de publieke ruimte en binnen overheidsinstellingen. HET UN Trustfund steunt een project om deze groep te helpen.

 

Ondanks dat er tegenwoordig meer aandacht is voor geweld tegen vrouwen in Albanië, blijven de hulpkreten van LBT-vrouwen vaak ongehoord. Dit komt omdat hulpinstanties weinig bewust zijn van de specifieke hulpvragen van LBT-vrouwen.

 

In 2014 is de Alliance against the Discrimination of LGBT in Albania (AALGBT) opgezet met behulp van het UN Trust Fund to End Violence Against Women. De organisatie is opgezet om geweld tegen vrouwen te verminderen, specifiek in de LBT-gemeenschap. Deze campagne is nog steeds een groot succes. De inzet van de AALGBT heeft ervoor gezorgd dat de Albanese overheid vertegenwoordigers van de organisatie heeft uitgenodigd om een nationaal actieplan over LHBTI mensen in Albanië op te stellen voor de periode 2016-2020.

 

Het AALGBT-project is opgepakt in zes regio’s: Tirana, Shkodra, Vlora, Elbasan, Pogradec en Diber en bereikt 2540 vrouwen en meisjes. Bovendien is het project onderdeel van een landelijke campagne die bewustzijn over geweld tegen vrouwen en meisjes vergroot. Het project heeft ervoor gezorgd dat gespecialiseerde hulporganisaties voor LBT-vrouwen zijn opgezet in vijf verschillende steden.

 

Het project helpt ook bestaande vrouwenrechtenorganisaties in Albanië met het beter herkennen en bestrijden van geweld tegen de LBT-gemeenschap. Dankzij het project zijn die gestart met het bieden van ondersteuning voor LBT-vrouwen in een groepssetting en op individuele basis. AALGBT-trainingen, handleidingen en mentorsessies hebben deze lokale vrouwenorganisaties handvatten gegeven om LBT-vrouwen beter te kunnen helpen met rechtsbijstand en op psychologisch en sociaal vlak.

 

Vrouwen in Shkodra worden geslagen door hun vaders of broers wanneer zij onafhankelijk willen zijn. Ik was een van hen, maar er zijn duizenden vrouwen in mijn stad die gebukt gaan onder deze patriarchale mentaliteit die stelt dat mannen de baas zijn over hun zussen of moeders,” Aldus Trina (aangepaste naam), een 22-jarige fotograaf uit Shkodra. Trina doet mee aan het project, omdat ze zelf geweld heeft meegemaakt van haar familie omdat ze haar seksuele oriëntatie uitdroeg. Tegenwoordig gebruikt ze haar talenten om posters te maken die LBT-gemeenschap in een positief daglicht zet. Deze posters zijn te vinden in gezondheidspraktijken en scholen in haar stad.

 

Dankzij dit initiatief ben ik beter voorbereid om LBT’ers die geweld hebben meegemaakt bij te staan” – Flavia Tiona (aangepaste naam), psycholoog in Shkodra, Zij heeft een AALGBT-training gevolgd en zegt dat medewerkers in de gezondheidszorg en het onderwijs vaak geen weet hebben van de discriminatie die jonge vrouwen en meisjes meemaken: “Ik kwam erachter hoe erg de situatie was, toen een verpleegkundige in Shkodra mij vertelde dat wij een gezond land zijn dankzij het lage aantal LHBTI mensen.”

 

Dalila Dauidhi, een dokter uit Tirana, volgde ook trainingen van AALGBT en is nu vrijwilliger. Ze maakte zelf intimidatie mee vanwege haar geaardheid toen een man haar en haar vriendin lastig viel in een café in Tirana. Dalila zocht vervolgens hulp van AALGBT die haar zaak voor de rechter bracht. Dankzij AALGBT heb ik mensen gevonden met wie ik zonder schaamte kan praten over de problemen waar LHBT mensen in Albanië tegenaan lopen. Ik hoop dat dingen in Albanië aan het veranderen zijn, in Tirana is er gelukkig minder geweld (tegen LBT mensen) en als dat toch het geval is, kunnen we nu hulp krijgen,” aldus Dalila.

 

Dalila en anderen bezochten een zomerschool van AALGBT die verschillende groepen jonge mensen bij elkaar bracht. Dalila zag hoe een man zijn denkbeelden veranderde tijdens deze zomerschool. Hij gaf aan dat hij in het verleden discriminerend tegen LHBT mensen was geweest, maar dat hij nu inzag dat ‘LHBT mensen zijn vrienden zijn’.

 

In landen zoals Albanië brengen dit soort initiatieven met de hulp van het UN Trust Fund grote veranderingen teweeg. Het belang van dit soort projecten is daarom groot, omdat ze de houding van mensen veranderen en de wereld een veiligere plek maken voor iedereen.

 

Wil je ook dit soort belangrijke projecten steunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.

Fiji komt in actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes door klimaatverandering

Het eiland Fiji in de Stille Oceaan is gevoelig voor klimaatrampen. De afgelopen jaren is het land herhaaldelijk getroffen door cyclonen die in sterkte toenemen. Naast andere verwoestende gevolgen heeft de ernstige sociale en economische schade het risico op geweld tegen vrouwen en meisjes vergroot.

FemLINKpacific (FemLINK), een organisatie gefinancierd door het VN Trust Fund to End Violence against Women (VN Trust Fund), voert momenteel een project uit om Fijische plattelandsgemeenschappen een einde te laten maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het project gebruikt mediaplatformsgeleid door vrouwen en versterkt lokale feministische netwerken om mensen bewust te maken van de diepere oorzaken van geweld, met name tijdens humanitaire noodsituaties.

 

Het verbinden van vrouwen in gevaar

Een cruciale rol van het FemLINK-project is het verbinden van vrouwen op het platteland via de Women’s Weather Watch-campagne. Met behulp van lokale en radio biedt deze campagne weerberichten, waarschuwingen en actuele informatie over rampenbeheersing aan degenen die vaak over het hoofd worden gezien. Dat zijn vrouwen in moeilijk bereikbare gebieden,  vrouwen met een beperking en lesbische, biseksuele, transgender en intersekse vrouwen.

Via deze verbindingen wisselen diverse netwerken van FemLINK ook onderling en met andere gemeenschappen informatie uit via het online project Barter for Better Fiji. Dit is geïnspireerd op de tradities van oorspronkelijke Fiji-gemeenschappen. Hierdoor kunnen vrouwen die kwetsbaar zijn voor geweld of geweld hebben meegemaakt onderling noodzakelijke middelen en diensten uitwisselen.

 

Vrouwenstemmen versterken

In gebieden die zijn getroffen door klimaatverandering is het essentieel dat de stemmen van de meest kwetsbare vrouwen beter hoorbaar zijn om bewustwording te creëren rondom geweld tegen vrouwen en meisjes en dit uiteindelijk te voorkomen.

FemLINK leidt daarom FemTALK89FM, een feministisch radionetwerk onder leiding van vrouwen, dat multiraciale en intersectionele dialogen laat horen over de diepere oorzaken van geweld. Zo belicht het schadelijke tradities en maatschappelijke normen. Het netwerk promoot ook strategieën om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en bereikt duizenden luisteraars in zowel stedelijke en afgelegen gebieden van het Fiji.

Bonita Qio, lid van FemLINK’s Rural Women Leaders Community Media Network: “Het is de taak van de media om deze kwesties onder de aandacht te brengen, op een manier die niet discrimineert.”

 

Omgaan met crises: het creëren van mechanismen

Vrouwen en meisjes zijn de eerste slachtoffers van crises, maar toch zijn ze vaak uitgesloten bij de oplossing ervan. Extreme klimaatomstandigheden leiden tot ontheemding, waardoor vrouwen in Fiji terechtkomen in onveilige leefomstandigheden. Daarbij maakt materiële schade het moeilijker voor overlevenden van geweld om toegang te krijgen tot gespecialiseerde services.

Yashmin Khan, lid van FemLink’s Rural Women Leaders Community Media Network, illustreert een van de uitdagingen: “Als we naar de evacuatiecentra gaan moet het vrouwvriendelijk zijn en moeten ze een veiligeplek hebben voor vrouwen en meisjes om te slapen, weg van de mannen en jongens.”

FemLINK bouwt voort op hun eigen vrouwennetwerken en de feministische plattelandsbeweging om ervoor te zorgen dat, in alle omstandigheden, rekening wordt gehouden met de behoeften van alle vrouwen en meisjes. Met steun van andere organisaties, waaronder het Fiji Women’s Crisis Centre en de Fiji Women’s Rights Movement, maakte het project gebruik van de media om mensen bewust te maken van de desastreuze gevolgen van humanitaire crises voor het geweld tegen vrouwen en meisjes, en informeerde zij uiteindelijk Fiji’s ministerie van Volksgezondheid over deze kwestie.

Wil je ook dit soort projecten ondersteunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/

De 5D-methode helpt omstanders het verschil te maken

In trainingen voor actief omstanderschap is de 5D-methode een veel gebruikt hulpmiddel. Het is een handige ezelsbrug die je als omstander handvatten biedt om in te grijpen als je getuige bent van geweld of intimidatie.

De methode bestaat uit een reeks van vijf acties die je kunt ondernemen als je het idee hebt dat iemand een een penibele situatie verkeert, door bijvoorbeeld gewelddadig of intimiderend gedrag van een ander.

Distract: Afleiden is een subtiele manier van ingrijpen bij geweld of intimidatie. Vraag hoe laat het is, of doe alsof je het mogelijke slachtoffer kent. Hiermee doorbreek je de situatie en kun je het ongewenste gedrag stoppen of voorkomen.

Delegate: Delegeren is het betrekken van een derde partij die kan helpen de situatie te veranderen. Denk daarbij aan een conducteur, een uitsmijter, een agent, een leidinggevende of een andere omstander.

Document: Documenteer de situatie. Observeer en maak opnames of notities, zodat je die na afloop aan het slachtoffer kunt overhandigen. Die kan de informatie gebruiken om melding of aangifte te doen, als zij daarvoor kiest.

Delay: Blijf hangen als ingrijpen niet lukt omdat het allemaal te snel gaat of de situatie te verwarrend is. Stel het slachtoffer gerust en bevestig dat het gedrag van de ander onjuist was. Het is erg waardevol als het slachtoffer meteen haar verhaal kan doen.

Direct: Richt je aandacht tot de dader en spreek deze aan op het gewelddadige of intimiderende gedrag. Je kunt dan direct ingrijpen, maar zorg wel dat jijzelf en het slachtoffer veilig zijn en zorg ervoor dat de situatie niet escaleert. Blijf rustig en reageer niet op de dader.

De methode ontstond in 2012 door omstandertrainingsorganisatie Green Dot en bestond toen nog uit drie D’s: Distract, Delegate en Direct. Na een partnerschap met de organisatie Right to Be kwam daar in 2015 Delay bij en in 2017 volgde Document.

Door als omstander in te grijpen, verminder je het trauma van het slachtoffer en draag je bij aan het verminderen van de lastigvalcultuur. Dat is niet normaal, of het nu om intimidatie of geweld gaat en dat mag iedereen weten. Dat vindt ook Laura Adèr van Fairspace. Zij legt in een interview met UN Women uit hoe je het verschil kunt maken als omstander.