Toename geweld tegen vrouwen wereldwijd tijdens coronacrisis

Zoals vaker bij crisis en rampen blijkt dat ook nu wereldwijd meisjes en vrouwen het zwaarst getroffen worden. De strenge inperkingsmaatregelen die wereldwijd gelden leiden ertoe dat veel vrouwen en meisjes zijn blootgesteld aan seksueel- en partner geweld. Partnergeweld neemt wereldwijd toe nu vrouwen gedwongen thuis zitten met hun aanvaller. De afgelopen 12 maanden waren 243 miljoen vrouwen en meisjes tussen 15-49 jaar slachtoffer van seksueel en/of fysiek geweld door een intieme partner/relatie. Dit aantal zal dit jaar flink stijgen naarmate de zorgen over veiligheid, gezondheid en geld de spanningen verhogen.

In Frankrijk is het aantal meldingen van huiselijk geweld sinds het begin van de lockdown op 17 maart met 30% gestegen. In Cyprus is het aantal oproepen naar een soortgelijk meldpunt met 30% gestegen in de week na 9 maart, de datum waarop de eerste besmetting met het coronavirus werd bevestigd. In Kenia zijn de gevallen van seksueel-, en gendergerelateerd geweld aanzienlijk toegenomen sinds de nationale maatregelen tegen het virus. In China zijn de meldingen van geweld achter de voordeur bijna verdubbeld nadat steden werden opgesloten, waarbij 90% verband hield met de epidemie.[1] In België is het aantal oproepen naar de hulplijn sinds het begin van de lockdown zelfs met 70% gestegen.[2] In Singapore zijn meldingen van partner geweld tegen vrouwen met 33% gestegen en in Argentinië met 25% sinds het begin van de lockdown op 20 maart. Verder zijn er in Canada, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer gevallen gemeld en is de vraag naar noodopvang gestegen.[3] Dit is erg zorgwekkend omdat het verzoek om thuis the blijven blijft gelden, en dus vrouwen met gewelddadige partners geïsoleerd blijven van de mensen en hulpverleningsdiensten die hen kunnen helpen.

Lele, een vrouw uit het oosten van China, zei dat haar man haar gedurende hun zesjarige relatie had misbruikt, maar dat de COVID-19-uitbraak de zaken nog veel erger had gemaakt. ‘’Tijdens de epidemie konden we niet naar buiten en onze conflicten werden alleen maar groter en groter en kwamen steeds vaker voor’, zei ze. ‘Alles was zichtbaar.’’ Op 1 maart, terwijl Lele haar 11 maanden oude dochtertje vasthield, begon haar man haar te slaan met een hoge stoel. Ze weet niet zeker hoe vaak hij haar heeft geslagen. Uiteindelijk, zei ze, verloor een van haar benen het gevoel en viel ze op de grond terwijl ze de baby nog steeds in haar armen hield.[4]

Sommige staten hebben al gendergevoelige responsmaatregelen ingevoerd om vrouwen en kinderen te beschermen tegen geweld. In Spanje bijvoorbeeld wordt ondersteuning en bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld aangemerkt als een essentiële dienst, waardoor die hulpactiviteiten tijdens de crisis op dezelfde manier kunnen doorgaan. In België, Spanje en Frankrijk zijn voorlichtingscampagnes opgezet voor een waarschuwingsmechanisme waarmee vrouwen terecht kunnen in apotheken. In Nederland is ook voor hier ook voor gekozen met het codewoord.[5]

[1] The Conversation, 20 mei 2020. ‘Sexual and gender-based violence during COVID-19: lessons from Ebola’. https://theconversation.com/sexual-and-gender-based-violence-during-covid-19-lessons-from-ebola-137541

[2] The Guardian, 28 maart 2020. ‘Lockdowns around the world bring rise in domestic violence’. https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence

[3] UN Women, ‘violence against women and girls data collection during COVID-19’. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19

[4] Chicago Tribune, 7 April 2020. ‘A new COVID-19 crisis: Domestic abuse rises worldwide’. https://www.chicagotribune.com/coronavirus/sns-nyt-coronavirus-domestic-abuse-rises-worldwide-20200407-6kd46ga4hrfizoxmhz4dmiigja-story.html

[5] Dali, H. Europese Commissie, 20 mei 2020. ‘Coronavirus en huiselijk geweld

Een onevenredig risico voor vrouwen’. https://ec.europa.eu/netherlands/content/coronavirus-en-huiselijk-geweld_nl

Toename geweld tegen vrouwen in Nederland tijdens coronacrisis

Om het coronavirus in te perken moest iedereen sinds half maart thuisblijven in verband met de ‘intelligente lockdown’. Helaas is thuis niet voor iedereen een veilige plek en voelen veel vrouwen en meisjes zich thuis niet veilig. Veel vrouwen worden thuis geconfronteerd met huiselijk (partner) geweld en/of seksueel geweld. Daarnaast zijn we nu met zijn allen veel meer online, de keerzijde is: cybergeweld en online seksuele intimidatie tegen vrouwen neemt toe.

De nieuwe thuissituatie kan leiden tot stress en financiële onzekerheid, dit kan oplopende spanningen met zich meebrengen. Slachtoffers hebben tijdens de quarantaine geen escape meer in de vorm van school of werk. Ook valt het sociale vangnet weg; mensen hebben minder contact met vrienden en familie. Al deze factoren hebben invloed op de positie van vrouwen en meisjes in Nederland, maar ook wereldwijd.

Wereldwijd  hebben 1 op de 3 vrouwen te maken met huiselijk- en/of partnergeweld. Dit neemt door de coronacrisis toe. Ook in Nederland lopen de cijfers op en wordt er een stijging waargenomen door bijvoorbeeld Fier en Sterk Huis.

Het is nog lastig een echte indicatie te geven van de toename van huiselijk geweld bij vrouwen en andere vromen van geweld tegen vrouwen in Nederland. In tegenstelling tot andere landen is er in Nederland geen sterkte stijging gemeten van het aantal meldingen van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen bij Veilig Thuis. Wel zijn meldingen bij andere hulporganisaties en de kindertelefoon toegenomen.[1] Dit is een indicatie dat geweld achter de voordeur wel degelijk is toegenomen sinds de coronamaatregelen. Hulpdiensten zoals Veilig Thuis zijn wel bezorgd, omdat zij nu minder inzicht hebben op toename van huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik.[2] Het is in veel gevallen lastig voor de slachtoffers om een melding te omdat ze thuis zitten met de dader.

Dit betekent dat in Nederland nu niet alle gevallen worden geregistreerd. ‘’We verwachten dat als straks het normale leven weer begint, er ook weer meer signalen komen’’, zegt Raoul Bakkes, directeur van Neos, de Eindhovense organisatie voor maatschappelijke (crisis)opvang en huiselijk geweld”.[3] Het kabinet vreest ook dat gevallen nu gemist worden. Doorgaans komen de meeste meldingen binnen via huisartsen of leraren, maar die zien mensen nu niet of nauwelijks. Hoewel iedereen massaal thuis zit, blijft het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis daarom gelijk. En juist dat baart minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zorgen. ,,Want de spanningen lopen op.’’[4] Daarom is het kabinet een campagne gestart met de oproep om geweld achter de voordeur te melden. Voor meer meldpunten en informatie, kijk op onze pagina met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor geweld tegen vrouwen.

Mocht je nu zelf slachtoffer zijn van geweld achter de voordeur en durf je geen hulplijnen te bellen, bijvoorbeeld omdat de dader in de buurt is, dan kan je ook een melding doen bij een apotheek door middel van het codewoord ‘Masker 19’ te noemen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Er komt dan altijd actie voor hulp, ook als de dader erbij is. De apotheker neemt dan contact op met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met 112.

 

[1] Rutgers, 16 April 2020. Covid-19: ‘Pandemie zet seksuele gezondheid en rechten onder druk’. https://www.rutgers.nl/covid-19-pandemie-zet-seksuele-gezondheid-en-rechten-onder-druk

[2] Nu.nl, 6 April 2020. ‘VN-baas waarschuwt voor ‘gruwelijke stijging’ meldingen huiselijk geweld’. https://www.nu.nl/coronavirus/6042849/vn-baas-waarschuwt-voor-gruwelijke-stijging-meldingen-huiselijk-geweld.html

[3] AD, 4 mei 2020. ‘Huiselijk geweld: ‘Meer opvangplaatsen mishandelde vrouwen nodig na lockdown’. https://www.ad.nl/eindhoven/huiselijk-geweld-meer-opvangplaatsen-mishandelde-vrouwen-nodig-na-lockdown~aff79842/

[4] AD, 23 April 2020. ‘Campagne voor melden huiselijk geweld: ‘Ik vrees wat er speelt achter de voordeur bij veel mensen’. https://www.ad.nl/binnenland/campagne-voor-melden-huiselijk-geweld-ik-vrees-wat-er-speelt-achter-de-voordeur-bij-veel-mensen~a8ed8f10/

De gemeente Enkhuizen doet met drie gebouwen mee met Orange the World

Tijdens de campagneperiode van 25 november tot 11 december zullen De Drom (Drommedaris), De Koepoort en het stadshuis in het oranje licht staan. Daarmee zegt de gemeente Enkhuizen Nee tegen geweld tegen vrouwen.

Op maandagavond 25 november 2019 zal wethouder Dorus Luyckx om 17.30 uur een toespraak houden en het oranje licht ontsteken bij De Drom in Enkhuizen.

 

 

 

 

 

 

Van hunebed tot paleis; een recordaantal gemeenten doen mee aan Orange the World!

In minstens 125 gemeenten en 7 provincies staan op 25 november oranje schijnwerpers op lokale gebouwen en andere objecten om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. De teller loopt nog dagelijks op. Met meer dan 200 verschillende gebouwen en objecten, van een hunebed tot een paleis en van een burcht tot een zendmast, krijgt Nederland dit jaar de meeste oranje objecten ter wereld!

Geweld is niet gebonden aan een plek of situatie, en daarom vindt Orange the World in Nederland dan ook niet op één plek plaats, maar verspreid door het hele land. “Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Het is geweldig dat er op zo’n grote schaal een duidelijk signaal gegeven wordt dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is”, aldus Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland.

Nationaal Orange the World ambassadeur Tatjana Maul: ”Geweld kan iedere vrouw overkomen, waar je ook woont of werkt. Uit ervaring weet ik dat het heel moeilijk kan zijn om daarmee om te gaan of om er iets tegen te doen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om hier meer bewustzijn voor te creëren en de vrouwen en meisjes die met geweld te maken krijgen een hart onder de riem te steken.”

Vormen van geweld
Uit cijfers blijkt dat in Nederland 45% van de vrouwen en meisjes te maken krijgt met fysiek, seksueel of psychisch geweld.[1]Meer dan 80% van hen krijgt te maken met straatintimidatie, volgens onderzoek in een aantal steden[2]. En dagelijks komen gemiddeld vijf meldingen van verkrachting binnen bij de politie[3], terwijl naar schatting 80% van de verkrachtingen nooit wordt gemeld

In Nederland werken UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao nauw samen in de coördinatie van de Orange the World campagne. Vele lokale clubs organiseren, samen met gemeenten en provincies, allerhande activiteiten waardoor alle uithoeken van Nederland oranje gaan kleuren.

Oranje hunebed; oudste bouwwerk ooit
Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november en de 16 Dagen van Actie daarna is inmiddels is een vast onderdeel van Orange the World. “We worden werkelijk overspoeld met leuke reacties van gemeenten en provincies uit alle windstreken”, aldus Cornelissen. “We hebben dit jaar onder andere de primeur van het oudste object ooit. In Borger-Odoorn kleurt het grootste hunebed oranje. Tot nog toe was de Sfinx in Egypte het oudste bouwwerk dat oranje werd uitgelicht voor Orange the World, maar het hunebed is nog duizend jaar ouder. En voor het eerst wordt er ook een paleis in Nederland oranje; Paleis Soestdijk doet mee.”

Andere opvallende objecten die oranje kleuren voor Orange the World zijn de Burcht in Westerwolde, de iconische zendmast in Alphen aan de Rijn en meerdere molens in diverse gemeenten. Ook worden er allerlei creatieve evenementen georganiseerd, zoals een zangkoor in Sneek, diverse stadsdichters die een gedicht maken voor de gelegenheid, speciale kerkdiensten in het teken van Orange the World, een virtual reality experience en een oranje lampionnentocht.

Nationaal aftrapmoment
Het nationale aftrapmoment is dit jaar in Utrecht, nadat dit in eerdere jaren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag plaatsvond. Burgemeester Jan van Zanen en Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zetten het oude Stadhuis en de Utrechtse grachten in het oranje op 25 november, in samenwerking met UN Women, Zonta en de Soroptimisten.

[1]Fundamental Rights Agency

[2]onder andere Rotterdam en Amsterdam

[3]CBS cijfers 2018

De gemeente Stede Broec zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

De gemeente Stede Broec zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november tot 11 december het Postkantoor in Bovenkarspel en het Carillon op het Streekplein in Bovenkarspel in het oranje. Wethouder Lydia Groot zal op maandagavond 25 november om 17.30 uur een korte toespraak houden en het licht ontsteken bij het Postkantoor in Bovenkarspel.

 

In het kader van de Orange The World Campagne zal op dinsdag 3 december in Het Postkantoor in Bovenkarspel de film “Elle” van Paul Verhoeven te zien zijn. In deze film speelt topactrice Isabelle Huppert een zakenvrouw die in haar huis door een gemaskerde onbekende wordt aangevallen in verkracht. In plaats van aangifte te doen bij de politie neemt zij de touwtjes in eigen hand en zint op wraak. De film draait om 20.00 uur, kaarten zijn online te reserveren via www.hetpostkantoor.info of telefonisch via 0228-74310.

Stichting Yasmin kleurt 16 dagen oranje

Het pand van Stichting Yasmin aan de Brouwersgracht 2A in Den Haag is vanaf 25 november oranje verlicht. De ramen zijn gedecoreerd met oranje vlinders en er zijn tot 10 december diverse activiteiten, zoals het haken van oranje sjaals die worden verkocht en waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan UN Women. De bewustwordingscampagne van Stichting Yasmin is al gestart voor 25 november, de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen van de Verenigde Naties. “We zetten onze creativiteit in om met vrouwen in een veilige omgeving te praten over het thema geweld. Het haken van een sjaal of het vouwen van vlinders is mooie start om met elkaar in gesprek te raken,” zegt Nermin Altintas, directeur van Stichting Yasmin. “Veel vrouwen zijn zich niet bewust van hun gewelddadige thuissituatie. Ze zien fysiek geweld vaak als normaal, over de gevolgen van psychisch geweld, zoals stelselmatige vernederingen, nog maar te zwijgen. We leggen de vrouwen uit wat een afhankelijkheidsrelatie betekent en wat de vaak levenslange gevolgen voor henzelf én ook voor hun kinderen zijn. Bewustzijn creëren is een eerste stap om verandering te bewerkstelligen.”

Stichting Yasmin is een vrouwenorganisatie die zich al bijna 40 jaar inzet voor de emancipatie en participatie van vrouwen in Den Haag. Yasmin streeft naar een maatschappij met vrouwen die in hun kracht staan; onafhankelijke, economisch zelfstandige vrouwen die weten wat ze willen, eigen keuzes kunnen maken, zelfbewust zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Stichting Yasmin inspireert, motiveert en stimuleert Haagse vrouwen om concrete stappen te zetten naar economische zelfstandigheid. De focus ligt vooral op vrouwen bij wie de economische zelfstandigheid relatief laag is; zoals vrouwen met een migratieachtergrond, statushouders, laagopgeleide vrouwen en/of alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen.

Stichting Yasmin heeft oog voor de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen. Met de empowerment leerlijn “Vrouw en Veiligheid” ontwikkelt stichting Yasmin methodieken waarmee afhankelijkheidsrelaties en risicofactoren van geweld worden aangepakt. Vanuit Yasmin zetten wij ons in voor preventie met als motto: Je kan beter voorkomen dan genezen. De training “Sterk” heeft als doel om de eigen kracht te vergroten en te versterken en vrouwen meer weerbaar te maken. Stichting Yasmin gelooft in de kracht om zelfinzicht en bewustwording te bereiken door verandering van binnenuit te bewerkstelligen.

Voor meer informatie zie: www.stichtingyasmin.nl
Mail info@stichtingyasmin.nl