Veel slachtoffers van geweld komen in een emotionele achtbaan terecht en hebben veel last van de gevolgen. Staan Advocaten, een advocatenkantoor in Sittard, biedt begeleiding aan slachtoffers -vaak vrouwen en meisjes- om te voorkomen dat zij ook nog eens slachtoffer worden van de juridische jungle. Vanaf 25 november verlicht Staan Advocaten hun kantoor oranje in teken van de Orange the World campagne. Zij zijn niet het enige advocatenkantoor dat meedoet aan de campagne: ook het pand van GMW Advocaten uit Den Haag kleurt oranje (zie foto).

Slachtoffers zijn niet alleen
Phil Boonen, slachtofferadvocaat bij Staan Advocaten: “Ons kantoor is gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken. In onze praktijk hebben wij helaas veel te maken met geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gaat dan onder andere om huiselijk geweld, mensenhandel en zedenzaken. Wij zien dagelijks hoe veel vrouwen slachtoffer worden van geweld en wat de gevolgen daarvan zijn voor henzelf en hun omgeving.”

Staan Advocaten doet dit jaar mee aan de Orange the World campagne. “Te vaak denken slachtoffers nog dat zij schuldig zijn aan het geweld wat hen is aangedaan. Soms is er ook sprake van victim blaming door de omgeving. Juist ook om daar aandacht voor te vragen en te laten zien dat slachtoffers niet alleen zijn, doen wij mee aan de campagne.”

Helaas nog hard nodig
GMW advocaten uit Den Haag doet ook mee. Godelijn Boonman, partner bij GMW advocaten: “Anno 2022 is deze campagne helaas nog hard nodig. Wij treffen de gevolgen van geweld tegen vrouwen in onze praktijk aan. Met enige regelmaat blijken vrouwelijke cliënten in onze familierechtpraktijk slachtoffer te zijn geworden van geweld in huiselijke kring. Ook in de arbeidsrechtpraktijk komt geweld en grensoverschrijdend gedrag voor. Daar waar werkgevers tot voor kort onvoldoende oog hadden voor dit vaak verborgen probleem, zijn werkgevers zich steeds meer bewust van de noodzaak van maatregelen. Protocollen zijn ingesteld ter voorkoming hiervan, er komt steeds meer bewustwording en vertrouwenspersonen vormen een belangrijk aanspreekpunt. Ook in de rechtspraak lijkt er meer oog en begrip voor dit probleem. Alhoewel het voor slachtoffers nog altijd zeer moeilijk blijkt hun gelijk in recht te halen vanwege de bewijslast.”

Begeleiding
De rechten van slachtoffers in strafzaken zijn de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Phil vertelt: “Wij ondersteunen slachtoffers die hun recht willen halen. Denk daarbij aan het voorbereiden op strafzaken, begeleiding bij het uitoefenen van spreekrecht en het indienen van verzoeken tot schadevergoeding. Wij zien dat veel slachtoffers geen idee hebben dat zij recht hebben op juridische bijstand in strafzaken. En dit terwijl dat enorm kan bijdragen aan het verwerkingsproces. Slachtoffers putten bijvoorbeeld kracht uit het feit dat zij zelf de verdachte kunnen toespreken als zij gebruik maken van het spreekrecht.” Boonen concludeert, “In onze praktijk zagen wij te vaak dat er veel aandacht en juridische ondersteuning was voor verdachten en dat slachtoffers alles zelf moesten uitzoeken. Daar willen wij verandering in brengen.”

Boonman besluit: “De campagne verdient onze steun. Wij ondersteunen de slachtoffers. Verandering begint met bewustwording, goede voorlichting vanaf jongs af aan op scholen en duidelijke normen. Geweld en grensoverschrijdend gedrag zijn onaanvaardbaar. Wij dragen graag ons steentje bij om samen het verschil te maken.”

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Onderteken de #medestander pledge – Orange the World