Steun de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes op Aruba

Steun de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes op Aruba

Doneer nu, en steun vrouwen en meisjes op Aruba!

Minimaal 50% tot 70% van de vrouwen en meisjes op Aruba maakt geweld mee in haar leven. Dat is een schatting op basis van cijfers elders in de regio, want er zijn niet eens cijfers over geweld tegen vrouwen en meisjes specifiek voor Aruba. Daar wordt geen onderzoek naar gedaan.

UN Women wil dit geweld voorkomen en stoppen. Met genoeg middelen kunnen we bewezen succesvolle projecten elders uit de regio inzetten. Bijvoorbeeld om voorlichting voor jongens en meisjes te verzorgen, politie en justitie te trainen, en om mannen die geweld hebben gepleegd op te nemen in een programma om te zorgen dat zij zich de rest van hun leven onthouden van geweld.

Voor deze middelen zijn we afhankelijk van jou!

  • Met € 15,- kan een man die geweld heeft gepleegd meedoen aan een programma om te voorkomen dat hij dit ooit weer doet
  • Met € 50,- kan een voorlichtingsprogramma voor jongens gehouden worden, om te zorgen dat zij nooit dader worden
  • Met € 100,- kan een training voor politie en justitie in één district georganiseerd worden, zodat geweld niet onbestraft blijft

PinAls je nu 10 euro of meer doneert krijg je de prachtige Orange Pin toegestuurd. Daarmee kun je tijdens de Orange the World campagne laten zien dat ook jij de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes steunt.

Wil je meer doen? Word dan maandelijks donateur en steun ook de andere projecten van UN Women om vrouwenrechten te beschermen en gendergelijkheid te bevorderen! Met €15,- per maand kan bijvoorbeeld een vrouw die uit een geweldssituatie is gevlucht een bedrijfje starten of opleiding volgen, zodat zij haar leven weer op kan bouwen.

Doneer nu, en steun vrouwen en meisjes wereldwijd!

Doneer