Steun de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes op Aruba

Steun de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes op Aruba

Tijdens de Orange the World campagne worden er donaties ingezameld voor het Orange Trust Fund, het grootste internationale fonds dat zich wijdt aan het bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarnaast werven we jaarlijks fondsen voor een specifiek project. Dit jaar is dat een project om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen op Aruba.

Geweld tegen vrouwen en meisjes op Aruba

Minimaal 50% tot 70% van de vrouwen en meisjes op Aruba maakt geweld mee in haar leven. Dat is een schatting op basis van cijfers elders in de regio, want er zijn geen cijfers beschikbaar van geweld tegen vrouwen en meisjes specifiek voor het eiland. Daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Vrouwenorganisaties geven aan dat geweld veelvuldig plaatsvindt, en vragen om meer actie om geweld te voorkomen en te stoppen.

UN Women wil graag actie ondernemen. Met genoeg middelen kunnen we bewezen succesvolle projecten elders uit de regio inzetten op Aruba. Bijvoorbeeld een project met jongeren, meiden en jongens, dat eerder in Trinidad en op St.Lucia is ingezet, en daar een belangrijk verschil heeft gemaakt.

Bewezen methode om jongeren te betrekken.

Met de speciaal voor het Caribisch gebied ontwikkelde methode wil UN Women zoveel mogelijk jongeren tussen 15 en 25 jaar op Aruba betrekken in een voorlichtingsprogramma. Ze leren daarin over de voedingsbodem voor gendergerelateerd geweld en ze leren kritisch nadenken over genderongelijkheid en de rollen van mannen en vrouwen in de maatschappij. Door het te hebben over stereotypen en negatief gedrag, maar juist ook over positieve masculiniteit en positieve manieren om met elkaar om te gaan, worden nieuwe gedragsnormen eigen gemaakt.

Hoe meer geld we in kunnen zamelen, hoe meer jongeren mee kunnen doen, hoe meer verschil we kunnen maken.

  • Met €45.000 kunnen al 1.000 jongens en meiden op Aruba deelnemen.
  • Dat is maar liefst 10% van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar.
  • Als je €45 euro doneert, kun je dus al één jongere helpen geweld te voorkomen.

En doneer je in november of december 10 euro of meer, dan krijg je ook een Orange Pin thuisgestuurd!

Wat is de Orange Pin?

PinEen hand opgestoken in een stopteken is het symbool voor Orange the World. Dat is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen, die start op 25 november en duurt tot 10 december. In deze ‘16 days of action’ vinden in meer dan 90 landen acties plaats om aandacht te vragen voor geweld waarmee vrouwen en meisjes wereldwijd nog altijd mee worden geconfronteerd. Oranje staat in deze context voor een zonsopgang in een toekomst zonder geweld voor iedere vrouw en ieder meisje.

Doneer nu, en steun vrouwen en meisjes wereldwijd!

Doneer