NFGD verlichting Zoetermeer

Hebt u verlichting nodig voor uw Orange the World campagne? In 2020 werken de NFGD en UN Women samen, om het makkelijker te maken voor organisaties, om hun panden oranje aan te lichten. De NFGD verkoopt en verhuurt audiovisuele materialen en kan in heel Nederland verlichting (en nog veel meer) verzorgen, dankzij een groot partnernetwerk. De NFGD doet een donatie aan het Orange Trust Fund voor elke bestelling.

Lucas Turk van de NFGD ”Wij werken graag met organisaties samen om te bekijken hoe we Orange the World 2020 tot een onvergetelijke beleving kunnen maken.” ’

Meer weten?

Lucas Turk – Accountmanager Verhuur
lturk@nfgd.nl | 079-3031819

UN Women

Stichting UN Women Nationaal Comité Nederland is één van de 15 Nationale Comités van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. In meer dan 90 landen voert UN Women projecten uit voor de verbetering van honderdduizenden meisjes- en vrouwenlevens. Vanuit New York zet UN Women diplomatieke druk op regeringen om discriminerende wetten en beleid te veranderen.

Het doel van het UN Women Nationaal Comité in Nederland is om fondsen te werven voor het werk van UN Women wereldwijd, en om vrouwenrechten en gendergelijkheid in Nederland te bevorderen. Dit gebeurt onder andere met campagnes zoals Orange the World tegen geweld tegen vrouwen, Safe Streets tegen straatintimidatie en HeForShe, de campagne om mannen en jongens te betrekken bij de strijd voor gendergelijkheid.

Unie van de Soroptimistclubs

Leven in veiligheid is een mensenrecht voor iedereen.

Een recht waar wij ons dit jaar opnieuw sterk voor gaan maken, zoals we dat al bijna een eeuw doen: uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes en streven naar de deelname van vrouwen bij conflictoplossingen.

Dat doen we vanaf 25 november, als we een actie van 16 dagen starten tegen geweld tegen vrouwen onder de noemer: Orange the World. Slotstuk is 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens.

Over de hele wereld voeren Soroptimisten actie, gericht op de gevolgen van geweld tegen vrouwen én op het voorkomen en elimineren van dit geweld. Voorbeelden zijn het bouwen van schuilplaatsen, het helpen van slachtoffers van geweld, het verstrekken van counseling, lobbyen voor verbeterde preventieprogramma’s en -beleid en het vergroten van het bewustzijn van dit probleem.

En zo vragen wij bij voortduring aandacht voor de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en in het
bijzonder voor een wereldwijde implementatie van wet- en regelgeving. “Orange the World” draagt bij aan brede bewustwording en aandacht op alle niveaus.

Veel van onze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale en nationale overheden, beleidsmakers en andere organisaties of instellingen die zich inzetten voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Soroptimist International is een wereldwijde netwerkorganisatie van werkende vrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Soroptimist: Sorores – zusters – die het optimale nastreven.

De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao komt al 90 jaar in actie voor vrouwen en meisjes.

 

Zonta Nederland

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie. “Zonta Says NO to Violence Against Women” is een internationale campagne.

Wat wil Zonta bereiken?

“Bevorderen van de positie van vrouwen en meisjes”

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie, dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die verbeterd moeten worden.

Waar staat Zonta voor?

Zonta wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen. En dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.”

Geschiedenis van Zonta

De eerste Zontaclub is opgericht in 1919 in Buffalo (VS). Geleid door het woord Zonta (het Indiaanse begrip voor eerlijkheid en betrouwbaarheid) willen de leden de positie van de vrouw verbeteren. Er zijn meer dan 31.000 leden in 1200 clubs over de hele wereld. Zonta heeft een consultatieve status in de VN en in de Raad van Europa. De leden van Zonta werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke, maatschappelijke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Internationale projecten, campagnes en beurzen

Zonta steunt samen met VN organisaties de volgende internationale projecten:

  • Scholing voor meisjes in Madagascar;
  • Empowerment van vrouwen in Jordanie;
  • Tegengaan van kindhuwelijken in Congo.

Naast service projecten ondersteunt Zonta jonge vrouwen in hun ontwikkeling middels het verstrekken van beurzen:

  • Amelia Earhart foundation: beurzen voor studenten lucht- en ruimtevaart techniek
  • Jane M. Klausman award voor jongen vrouwen in business
  • Young Women in Public Affairs award voor vrouwen van 16-19 jaar die actief publieke doelen steunen.

Zonta Nederland

Zonta Nederland bestaat uit 21 clubs in 19 steden en is op zoek naar nieuwe, inspirerende leden. We zoeken leden die energie willen steken in het behalen van onze doelen en onderdeel willen vormen van ons netwerk via een lidmaatschap bij een van onze clubs in het land.