Stichting Yasmin kleurt 16 dagen oranje

Het pand van Stichting Yasmin aan de Brouwersgracht 2A in Den Haag is vanaf 25 november oranje verlicht. De ramen zijn gedecoreerd met oranje vlinders en er zijn tot 10 december diverse activiteiten, zoals het haken van oranje sjaals die worden verkocht en waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan UN Women. De bewustwordingscampagne van Stichting Yasmin is al gestart voor 25 november, de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen van de Verenigde Naties. “We zetten onze creativiteit in om met vrouwen in een veilige omgeving te praten over het thema geweld. Het haken van een sjaal of het vouwen van vlinders is mooie start om met elkaar in gesprek te raken,” zegt Nermin Altintas, directeur van Stichting Yasmin. “Veel vrouwen zijn zich niet bewust van hun gewelddadige thuissituatie. Ze zien fysiek geweld vaak als normaal, over de gevolgen van psychisch geweld, zoals stelselmatige vernederingen, nog maar te zwijgen. We leggen de vrouwen uit wat een afhankelijkheidsrelatie betekent en wat de vaak levenslange gevolgen voor henzelf én ook voor hun kinderen zijn. Bewustzijn creëren is een eerste stap om verandering te bewerkstelligen.”

Stichting Yasmin is een vrouwenorganisatie die zich al bijna 40 jaar inzet voor de emancipatie en participatie van vrouwen in Den Haag. Yasmin streeft naar een maatschappij met vrouwen die in hun kracht staan; onafhankelijke, economisch zelfstandige vrouwen die weten wat ze willen, eigen keuzes kunnen maken, zelfbewust zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Stichting Yasmin inspireert, motiveert en stimuleert Haagse vrouwen om concrete stappen te zetten naar economische zelfstandigheid. De focus ligt vooral op vrouwen bij wie de economische zelfstandigheid relatief laag is; zoals vrouwen met een migratieachtergrond, statushouders, laagopgeleide vrouwen en/of alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen.

Stichting Yasmin heeft oog voor de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen. Met de empowerment leerlijn “Vrouw en Veiligheid” ontwikkelt stichting Yasmin methodieken waarmee afhankelijkheidsrelaties en risicofactoren van geweld worden aangepakt. Vanuit Yasmin zetten wij ons in voor preventie met als motto: Je kan beter voorkomen dan genezen. De training “Sterk” heeft als doel om de eigen kracht te vergroten en te versterken en vrouwen meer weerbaar te maken. Stichting Yasmin gelooft in de kracht om zelfinzicht en bewustwording te bereiken door verandering van binnenuit te bewerkstelligen.

Voor meer informatie zie: www.stichtingyasmin.nl
Mail info@stichtingyasmin.nl

Hunebed en gemeentehuis van Borger-Odoorn oranje uitgelicht

Op 25 november staan er oranje spotlights gericht op het grootste Hunebed in Borger. De gemeente Borger-Odoorn doet namelijk mee aan de Orange the World campagne. Ook het gemeentehuis kleurt vanaf 25 november tot 10 december oranje.

Mede dankzij het Drents Landschap en het Hunebedcentrum is op 25 november het grootste hunebed van Nederland in Borger éénmalig oranje uitgelicht.

Om 16.15 zal burgemeester Jan Seton een korte toespraak houden bij dit hunebed en de verlichting aandoen. Om 21.00 uur ’s avonds gaat de verlichting weer uit, om de natuur en de leefwereld van de dieren in de omgeving van het hunebed niet te verstoren.

 

Ook Assen doet mee: het stadhuis kleurt 25 november oranje!

Assen volgt meerdere steden met het verlichten van gebouwen in oranje op 25 november, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Niet alleen zal in Assen het stadhuis oranje worden verlicht, de Graansilo in het Havenkwartier, de Witterbrug en de Blauwe Klap zullen ook worden verlicht. De wethouder van Assen, Karin Dekker, heeft het belang van de Orange the World campagne duidelijk benoemd: “In Nederland krijgt bijna de helft van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Niet iedereen realiseert zich dat. Met deze campagne brengen we dit onder de aandacht: wereldwijd, landelijk en ook hier in Assen”. In de provincie Drenthe worden wel meerdere gebouwen en objecten oranje gekleurd, zoals het Drents museum. Tussen 25 november en 10 december zullen ze oranje gekleurd blijven, en we hopen dat er nog meer gebouwen en objecten zullen volgen!

Universiteit van Amsterdam kleurt oranje

De Universiteit van Amsterdam doet mee aan Orange the World. De Universiteit van Amsterdam neemt inclusiviteit en een gezonde en veilige universitaire omgeving serieus en is een integrale partner in het vergroten van de kennis en het versterken van de bewustwording omtrent geweld tegen vrouwen en meisjes. De rol van de UvA is educatie en het generen van blijvende aandacht voor dit onderwerp.

Op 25 november zal De Brug, een van de gebouwen op de Roeterseilandcampus, ’s avonds oranje uitgelicht worden. Daarnaast worden twee kleinere bruggen op de campus gedurende de hele campagne periode verlicht met oranje led-verlichting. De Orange the World campagne is een startpunt voor het Chief Diversity Officer team om gedurende het collegejaar stil te staan bij seksueel geweld en sociale veiligheid. Tijdens de Orange the World campagne organiseert en sponsort het Chief Diversity Officer team van de UvA zes events rondom de thema’s geweld tegen vrouwen, het veiliger maken van de UvA, het voorkomen van seksueel geweld en sociale veiligheid.

Ga voor meer informatie en een overzicht van alle events naar:
https://extranet.uva.nl/shared/studentensites/uva-studentensite/nl/az/diversiteit/initiatieven-en-kalender/initiatieven/orange-the-world.html?origin=ySfKp0XwTQKr415vxIIHcQ%2CSJAfw55RST6lzGutzeMkQg

Haarlem doet mee met drie gebouwen

In Haarlem worden de hele campagneperiode lang drie gebouwen oranje uitgelicht. Het gaat om:

 

de St. Bavokerk

het stadhuis

Molen de Adriaan aan het Spaarne

Gemeente Amstelveen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

Gemeente Amstelveen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Op maandagavond 25 november kleuren de Annakerk en Urbanuskerk oranje. Het licht zal officieel aangedaan worden door Wethouder Floor Gordon (Emancipatie en Discriminatie) en wethouder Frank Berkhout (Onderwijs) bij de Urbanuskerk.

Annakerk

Urbanuskerk