In Bangladesh geeft landeigendom vrouwen niet alleen een inkomen, maar het geeft hen ook respect binnen de gemeenschap en hun familie. Zoals Lippi Rahman, uitvoerend directeur van Badabon Sangho, zegt: “land en bezittingen geven hen beslissingsbevoegdheid binnen de familie”.

Tegelijkertijd brengt dit vrouwen soms in gevaar van ontheemding, omdat ze onder druk worden gezet hun land te verkopen. Talisma Begum, landeigenaar in het district Rampal:  “Toen ik niet bereid was mijn land te verkopen tegen minimumprijzen, werd ik elke dag op allerlei manieren lastiggevallen door makelaars. Ze probeerden zelfs mijn man en mannelijke familieleden te beïnvloeden.”

Talisma is een van de vele vrouwen risico loopt op ontheemding en intimidatie door openbare en particuliere investeringen in land in het zuidwesten van Bangladesh. Rahman legt uit: Als eerste zijn er reeksen pesterijen voordat vrouwelijke landeigenaren van hun land worden verdreven… Dit leidt ertoe dat de lokale bevolking vrouwen de schuld geeft en hen onder druk zet om de akte van landoverdracht te ondertekenen. Het enige wat vrouwen kunnen doen, is hun mond houden en niet in discussie gaan.”

Om dit probleem aan te pakken, voert Badabon Sangho, een door vrouwen geleide organisatie, een project uit om de zeggenschap van vrouwen over hun land en watervoorraden te verbeteren, en om geweld en mogelijke ontheemding te voorkomen. Het UN Trust Fund to End Violence against Women steunt dit initiatief via een speciaal financieringsonderdeel, opgezet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes door de huidige vluchtelingen- en ontheemdingscrisis.

Badabon Sangho richt zich op drie terreinen: preventie van geweld; betere dienstverlening voor vrouwelijke overlevenden en beleidsbeïnvloeding. Dit omvat:

  • Aandacht vragen voor gendergerelateerd geweld, landrechten en officiële documentatie over landeigendom door middel van raadplegingen, groepsbijeenkomsten en binnenplaatssessies;
  • Het verlenen van juridische ondersteuning aan vrouwelijke overlevenden bij het registreren van geweld, en het zorgen voor grotere inzetbaarheid van politie en de lokale commissie om dienstverlening bij conflicten over landrechten te verbeteren; en
  • Ondersteuning van het Women’s Land Rights Network, dat veertien vrouwenrechtenorganisaties en -groepen omvat, om te pleiten voor nieuw beleid en geweld tegen vrouwen door landconflicten aan te pakken.

Talisma Begum zegt dat directe ondersteuning van Badabon Sangho, onder meer in de vorm van rechtsbijstand en hulp bij belanghebbenden, haar heeft geholpen om eerlijk en waardig te onderhandelen – enuiteindelijk te winnen en haar land voor een hoge prijs te verkopen. In september 2021 hebben 22 vrouwelijke landeigenaren steun gekregen om hun land te beschermen tegen investeringen van particuliere ondernemingen. Etsehiwot Eguale, Portfolio Manager bij het VN Trust Fund benadrukt: “Badabon Sangho’s aandacht voor  landrechten vestigt de aandacht op een type geweld, namelijk economisch geweld, dat meer aandacht nodig heeft.”

Tijdens de COVID-19 pandemie hebben lockdown-maatregelen inkomens afgenomen en vrouwen en meisjes, vooral in afgelegen gebieden, meer risico laten lopen op honger, ontheemding en geweld, waaronder seksueel en huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Etsehiwot Eguale legt uit: “bestaande genderongelijkheden maken vrouwen kwetsbaarder voor de economische gevolgen van COVID-19”. Ondertussen heeft Badabon Sangho hun interventies snel moeten aanpassen, onder meer door, met steun van het UN Trust Fund, een deel van het budget opnieuw toe te wijzen om noodvoeding en financiering voor zaaigoed te verstrekken aan de meest kwetsbare vrouwen en meisjes.

Wil je ook dit soort projecten ondersteunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/.