India: voortzetten hulp aan overlevenden van verbranding door Trust Fund

UN Women doet er alles aan om te zorgen dat steun aan vrouwen in India die geweld overleefden door kan gaan in quarantaine. Een programma voor psychosociale hulp aan vrouwen die door hun man of familie werden verminkt met bijtend zuur of verbranding heeft een 24-uurs hotline ingesteld, biedt hulp via videoverbindingen en belt haar cliënten dagelijks om te zorgen dat niemand door de mazen valt in deze tijd.

Kijk voor meer projecten door vrouwen wereldwijd op onze speciale corona-pagina

 

Toename geweld tegen vrouwen wereldwijd tijdens coronacrisis

Zoals vaker bij crisis en rampen blijkt dat ook nu wereldwijd meisjes en vrouwen het zwaarst getroffen worden. De strenge inperkingsmaatregelen die wereldwijd gelden leiden ertoe dat veel vrouwen en meisjes zijn blootgesteld aan seksueel- en partner geweld. Partnergeweld neemt wereldwijd toe nu vrouwen gedwongen thuis zitten met hun aanvaller. De afgelopen 12 maanden waren 243 miljoen vrouwen en meisjes tussen 15-49 jaar slachtoffer van seksueel en/of fysiek geweld door een intieme partner/relatie. Dit aantal zal dit jaar flink stijgen naarmate de zorgen over veiligheid, gezondheid en geld de spanningen verhogen.

In Frankrijk is het aantal meldingen van huiselijk geweld sinds het begin van de lockdown op 17 maart met 30% gestegen. In Cyprus is het aantal oproepen naar een soortgelijk meldpunt met 30% gestegen in de week na 9 maart, de datum waarop de eerste besmetting met het coronavirus werd bevestigd. In Kenia zijn de gevallen van seksueel-, en gendergerelateerd geweld aanzienlijk toegenomen sinds de nationale maatregelen tegen het virus. In China zijn de meldingen van geweld achter de voordeur bijna verdubbeld nadat steden werden opgesloten, waarbij 90% verband hield met de epidemie.[1] In België is het aantal oproepen naar de hulplijn sinds het begin van de lockdown zelfs met 70% gestegen.[2] In Singapore zijn meldingen van partner geweld tegen vrouwen met 33% gestegen en in Argentinië met 25% sinds het begin van de lockdown op 20 maart. Verder zijn er in Canada, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer gevallen gemeld en is de vraag naar noodopvang gestegen.[3] Dit is erg zorgwekkend omdat het verzoek om thuis the blijven blijft gelden, en dus vrouwen met gewelddadige partners geïsoleerd blijven van de mensen en hulpverleningsdiensten die hen kunnen helpen.

Lele, een vrouw uit het oosten van China, zei dat haar man haar gedurende hun zesjarige relatie had misbruikt, maar dat de COVID-19-uitbraak de zaken nog veel erger had gemaakt. ‘’Tijdens de epidemie konden we niet naar buiten en onze conflicten werden alleen maar groter en groter en kwamen steeds vaker voor’, zei ze. ‘Alles was zichtbaar.’’ Op 1 maart, terwijl Lele haar 11 maanden oude dochtertje vasthield, begon haar man haar te slaan met een hoge stoel. Ze weet niet zeker hoe vaak hij haar heeft geslagen. Uiteindelijk, zei ze, verloor een van haar benen het gevoel en viel ze op de grond terwijl ze de baby nog steeds in haar armen hield.[4]

Sommige staten hebben al gendergevoelige responsmaatregelen ingevoerd om vrouwen en kinderen te beschermen tegen geweld. In Spanje bijvoorbeeld wordt ondersteuning en bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld aangemerkt als een essentiële dienst, waardoor die hulpactiviteiten tijdens de crisis op dezelfde manier kunnen doorgaan. In België, Spanje en Frankrijk zijn voorlichtingscampagnes opgezet voor een waarschuwingsmechanisme waarmee vrouwen terecht kunnen in apotheken. In Nederland is ook voor hier ook voor gekozen met het codewoord.[5]

[1] The Conversation, 20 mei 2020. ‘Sexual and gender-based violence during COVID-19: lessons from Ebola’. https://theconversation.com/sexual-and-gender-based-violence-during-covid-19-lessons-from-ebola-137541

[2] The Guardian, 28 maart 2020. ‘Lockdowns around the world bring rise in domestic violence’. https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence

[3] UN Women, ‘violence against women and girls data collection during COVID-19’. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19

[4] Chicago Tribune, 7 April 2020. ‘A new COVID-19 crisis: Domestic abuse rises worldwide’. https://www.chicagotribune.com/coronavirus/sns-nyt-coronavirus-domestic-abuse-rises-worldwide-20200407-6kd46ga4hrfizoxmhz4dmiigja-story.html

[5] Dali, H. Europese Commissie, 20 mei 2020. ‘Coronavirus en huiselijk geweld

Een onevenredig risico voor vrouwen’. https://ec.europa.eu/netherlands/content/coronavirus-en-huiselijk-geweld_nl

Toename geweld tegen vrouwen in Nederland tijdens coronacrisis

Om het coronavirus in te perken moest iedereen sinds half maart thuisblijven in verband met de ‘intelligente lockdown’. Helaas is thuis niet voor iedereen een veilige plek en voelen veel vrouwen en meisjes zich thuis niet veilig. Veel vrouwen worden thuis geconfronteerd met huiselijk (partner) geweld en/of seksueel geweld. Daarnaast zijn we nu met zijn allen veel meer online, de keerzijde is: cybergeweld en online seksuele intimidatie tegen vrouwen neemt toe.

De nieuwe thuissituatie kan leiden tot stress en financiële onzekerheid, dit kan oplopende spanningen met zich meebrengen. Slachtoffers hebben tijdens de quarantaine geen escape meer in de vorm van school of werk. Ook valt het sociale vangnet weg; mensen hebben minder contact met vrienden en familie. Al deze factoren hebben invloed op de positie van vrouwen en meisjes in Nederland, maar ook wereldwijd.

Wereldwijd  hebben 1 op de 3 vrouwen te maken met huiselijk- en/of partnergeweld. Dit neemt door de coronacrisis toe. Ook in Nederland lopen de cijfers op en wordt er een stijging waargenomen door bijvoorbeeld Fier en Sterk Huis.

Het is nog lastig een echte indicatie te geven van de toename van huiselijk geweld bij vrouwen en andere vromen van geweld tegen vrouwen in Nederland. In tegenstelling tot andere landen is er in Nederland geen sterkte stijging gemeten van het aantal meldingen van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen bij Veilig Thuis. Wel zijn meldingen bij andere hulporganisaties en de kindertelefoon toegenomen.[1] Dit is een indicatie dat geweld achter de voordeur wel degelijk is toegenomen sinds de coronamaatregelen. Hulpdiensten zoals Veilig Thuis zijn wel bezorgd, omdat zij nu minder inzicht hebben op toename van huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik.[2] Het is in veel gevallen lastig voor de slachtoffers om een melding te omdat ze thuis zitten met de dader.

Dit betekent dat in Nederland nu niet alle gevallen worden geregistreerd. ‘’We verwachten dat als straks het normale leven weer begint, er ook weer meer signalen komen’’, zegt Raoul Bakkes, directeur van Neos, de Eindhovense organisatie voor maatschappelijke (crisis)opvang en huiselijk geweld”.[3] Het kabinet vreest ook dat gevallen nu gemist worden. Doorgaans komen de meeste meldingen binnen via huisartsen of leraren, maar die zien mensen nu niet of nauwelijks. Hoewel iedereen massaal thuis zit, blijft het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis daarom gelijk. En juist dat baart minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zorgen. ,,Want de spanningen lopen op.’’[4] Daarom is het kabinet een campagne gestart met de oproep om geweld achter de voordeur te melden. Voor meer meldpunten en informatie, kijk op onze pagina met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor geweld tegen vrouwen.

Mocht je nu zelf slachtoffer zijn van geweld achter de voordeur en durf je geen hulplijnen te bellen, bijvoorbeeld omdat de dader in de buurt is, dan kan je ook een melding doen bij een apotheek door middel van het codewoord ‘Masker 19’ te noemen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Er komt dan altijd actie voor hulp, ook als de dader erbij is. De apotheker neemt dan contact op met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met 112.

 

[1] Rutgers, 16 April 2020. Covid-19: ‘Pandemie zet seksuele gezondheid en rechten onder druk’. https://www.rutgers.nl/covid-19-pandemie-zet-seksuele-gezondheid-en-rechten-onder-druk

[2] Nu.nl, 6 April 2020. ‘VN-baas waarschuwt voor ‘gruwelijke stijging’ meldingen huiselijk geweld’. https://www.nu.nl/coronavirus/6042849/vn-baas-waarschuwt-voor-gruwelijke-stijging-meldingen-huiselijk-geweld.html

[3] AD, 4 mei 2020. ‘Huiselijk geweld: ‘Meer opvangplaatsen mishandelde vrouwen nodig na lockdown’. https://www.ad.nl/eindhoven/huiselijk-geweld-meer-opvangplaatsen-mishandelde-vrouwen-nodig-na-lockdown~aff79842/

[4] AD, 23 April 2020. ‘Campagne voor melden huiselijk geweld: ‘Ik vrees wat er speelt achter de voordeur bij veel mensen’. https://www.ad.nl/binnenland/campagne-voor-melden-huiselijk-geweld-ik-vrees-wat-er-speelt-achter-de-voordeur-bij-veel-mensen~a8ed8f10/

UN Women UK: #Drawaline campagne

Voor de #Drawaline campagne van UN Women UK is er samen met kledingmerk Never Fully Dressed een actie opgezet. Per verkocht tshirt wordt  er 5 pond gedoneerd aan UN Women UK. Het idee achter de campagne is: Voor vrouwen die geweld ervaren, is het huidige thuiszitten moeilijker dan ooit. Lets #drawaline against violence against women!