Om het coronavirus in te perken moest iedereen sinds half maart thuisblijven in verband met de ‘intelligente lockdown’. Helaas is thuis niet voor iedereen een veilige plek en voelen veel vrouwen en meisjes zich thuis niet veilig. Veel vrouwen worden thuis geconfronteerd met huiselijk (partner) geweld en/of seksueel geweld. Daarnaast zijn we nu met zijn allen veel meer online, de keerzijde is: cybergeweld en online seksuele intimidatie tegen vrouwen neemt toe.

De nieuwe thuissituatie kan leiden tot stress en financiële onzekerheid, dit kan oplopende spanningen met zich meebrengen. Slachtoffers hebben tijdens de quarantaine geen escape meer in de vorm van school of werk. Ook valt het sociale vangnet weg; mensen hebben minder contact met vrienden en familie. Al deze factoren hebben invloed op de positie van vrouwen en meisjes in Nederland, maar ook wereldwijd.

Wereldwijd  hebben 1 op de 3 vrouwen te maken met huiselijk- en/of partnergeweld. Dit neemt door de coronacrisis toe. Ook in Nederland lopen de cijfers op en wordt er een stijging waargenomen door bijvoorbeeld Fier en Sterk Huis.

Het is nog lastig een echte indicatie te geven van de toename van huiselijk geweld bij vrouwen en andere vromen van geweld tegen vrouwen in Nederland. In tegenstelling tot andere landen is er in Nederland geen sterkte stijging gemeten van het aantal meldingen van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen bij Veilig Thuis. Wel zijn meldingen bij andere hulporganisaties en de kindertelefoon toegenomen.[1] Dit is een indicatie dat geweld achter de voordeur wel degelijk is toegenomen sinds de coronamaatregelen. Hulpdiensten zoals Veilig Thuis zijn wel bezorgd, omdat zij nu minder inzicht hebben op toename van huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik.[2] Het is in veel gevallen lastig voor de slachtoffers om een melding te omdat ze thuis zitten met de dader.

Dit betekent dat in Nederland nu niet alle gevallen worden geregistreerd. ‘’We verwachten dat als straks het normale leven weer begint, er ook weer meer signalen komen’’, zegt Raoul Bakkes, directeur van Neos, de Eindhovense organisatie voor maatschappelijke (crisis)opvang en huiselijk geweld”.[3] Het kabinet vreest ook dat gevallen nu gemist worden. Doorgaans komen de meeste meldingen binnen via huisartsen of leraren, maar die zien mensen nu niet of nauwelijks. Hoewel iedereen massaal thuis zit, blijft het aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis daarom gelijk. En juist dat baart minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zorgen. ,,Want de spanningen lopen op.’’[4] Daarom is het kabinet een campagne gestart met de oproep om geweld achter de voordeur te melden. Voor meer meldpunten en informatie, kijk op onze pagina met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor geweld tegen vrouwen.

Mocht je nu zelf slachtoffer zijn van geweld achter de voordeur en durf je geen hulplijnen te bellen, bijvoorbeeld omdat de dader in de buurt is, dan kan je ook een melding doen bij een apotheek door middel van het codewoord ‘Masker 19’ te noemen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Er komt dan altijd actie voor hulp, ook als de dader erbij is. De apotheker neemt dan contact op met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met 112.

 

[1] Rutgers, 16 April 2020. Covid-19: ‘Pandemie zet seksuele gezondheid en rechten onder druk’. https://www.rutgers.nl/covid-19-pandemie-zet-seksuele-gezondheid-en-rechten-onder-druk

[2] Nu.nl, 6 April 2020. ‘VN-baas waarschuwt voor ‘gruwelijke stijging’ meldingen huiselijk geweld’. https://www.nu.nl/coronavirus/6042849/vn-baas-waarschuwt-voor-gruwelijke-stijging-meldingen-huiselijk-geweld.html

[3] AD, 4 mei 2020. ‘Huiselijk geweld: ‘Meer opvangplaatsen mishandelde vrouwen nodig na lockdown’. https://www.ad.nl/eindhoven/huiselijk-geweld-meer-opvangplaatsen-mishandelde-vrouwen-nodig-na-lockdown~aff79842/

[4] AD, 23 April 2020. ‘Campagne voor melden huiselijk geweld: ‘Ik vrees wat er speelt achter de voordeur bij veel mensen’. https://www.ad.nl/binnenland/campagne-voor-melden-huiselijk-geweld-ik-vrees-wat-er-speelt-achter-de-voordeur-bij-veel-mensen~a8ed8f10/