Amsterdam is gaststad voor de aftrap van Orange the World 2023

Op 25 november begint weer de jaarlijkse Orange the World campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen, die duurt tot 10 december. Ieder jaar is er een andere stad in Nederland die de aftrap op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen verzorgt, en dit jaar is dat onze hoofdstad Amsterdam.

“Alle vrouwen en meisjes moeten in vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken; over waar ze heen gaan, wat ze doen, wie ze liefhebben, met wie ze vrijen, zónder angst voor geweld” zegt Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam. “Als burgemeester krijg ik zoveel schrijnende zaken te horen. Er moet veel meer gebeuren om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.”

Olcay Gülsen, Nationaal Ambassadeur voor de Orange the World campagne, kijkt uit naar de aftrap in Amsterdam dit jaar. “We willen dit jaar meer mensen bereiken dan ooit, en vooral ook vrouwen én mannen betrekken die tot nu toe het idee hadden dat geweld tegen vrouwen hen niet aangaat. Het gaat iederéén aan. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer kans we hebben om geweld te stoppen”.

Het thema dit jaar is ‘Veilig, overal en altijd’. De campagne is gericht op bewustwording over het feit dat geweld tegen vrouwen en meisjes op allerlei plekken in de samenleving voorkomt; zoals op het werk, bij de sportclub, in het uitgaansleven, bij festivals, in het onderwijs, bij studentenverenigingen en achter de voordeur. En dat iedereen iets kan doen om dit geweld te voorkomen of te stoppen.

“Iedereen kan medestander zijn in de strijd tegen geweld tegen vrouwen” aldus Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland. “Je kunt bijvoorbeeld als actief omstander helpen geweld of intimidatie te voorkomen, je kunt anderen aanspreken op grensoverschrijdend gedrag en helpen om het taboe te doorbreken door te praten over geweld tegen vrouwen”. Tijdens de Orange the World campagne worden daarom alle inwoners van Nederland, en juist ook mannen, opgeroepen om de #Medestander Pledge te ondertekenen.

De Orange the World campagne wordt in Nederland gecoördineerd door UN Women Nederland, in samenwerking met de Unie van Soroptimistclubs, Zonta Nederland, Inner Wheel, VVAO, YWCA en Veilig Thuis.

Thema jaarlijkse campagne tegen geweld tegen vrouwen bekendgemaakt

“Veilig, overal en altijd”, is in 2023 het thema voor de jaarlijkse Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen. Dat maken de drie coördinerende organisaties in Nederland vandaag – exact een halfjaar voor de start van de campagne – bekend.

Thema “Veilig, overal en altijd”

“Geweld tegen vrouwen vindt op allerlei plekken in de samenleving plaats”, zegt Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. “We merken dat bij dit thema vaak alleen gedacht werd aan geweld achter de voordeur, door een partner of familielid. Dit jaar willen we meer bewustwording creëren over het feit dat geweld overal plaats kan vinden, daar waar mannen en vrouwen bijeen komen; ook op het werk, bij het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer, in het onderwijs, in de zorg, in studentenverenigingen, op festivals, op het strand en niet te vergeten in cyberspace. Dit kan allerlei vormen aannemen, van seksuele intimidatie tot femicide.” Er verschijnt steeds meer onderzoek met schokkende cijfers. Eén op de tien studenten is verkracht, meer dan driekwart van de vrouwen is bedreigd of gestalkt in cyberspace, meer dan de helft van de verpleegkundigen maakt intimidatie mee, de helft van de professionele dansers maakt seksuele intimidatie mee. Ook komen er steeds meer misstanden naar buiten, zoals bij The Voice en in de sportsector.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op www.orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

“Iedereen kan helpen, bijvoorbeeld door niet weg te kijken als je iets ziet gebeuren tussen collega’s op je werk, door ertussen te gaan staan als iemand geïntimideerd wordt in de metro, door een steunend commentaar te posten als iemand wordt geïntimideerd op sociale media, door een teamgenoot te helpen met melden van grensoverschrijdend gedrag op je sportclub. Er zijn honderden manieren waarop je #medestander kunt zijn in je dagelijks leven”, aldus Cornelissen.

De Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.

In Nederland doen inmiddels het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de Gemeenteraad en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Op 25 mei, precies een half jaar voordat de campagne losbarst, worden alle gemeenten en provincies weer opgeroepen om ook in 2023 hun steun aan deze strijd te geven.

Geweld is niet gebonden aan een plek of situatie, en daarom vindt Orange the World in Nederland dan ook niet op één plek plaats, maar verspreid door het hele land. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar in alle sectoren en op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal.

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs, met Inner Wheel, VVAO, YWCA en Veilig Thuis als officiële samenwerkingspartners.

 

Nationale aftrap Orange the World campagne 2022

Datum en tijd: 25 november 2022 van 19.00 tot 21.00
Plaats: Stadhuis Almere (Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere)

De nationale aftrap van de campagne in 2022 is dit jaar in Almere (stadhuis) op 25 november 2022. Vanaf 19.00 is er een gevarieerd programma met debatten, muziek en spoken wordt, in aanwezigheid van de Ministers van Buitenlandse Zaken en OCW. Voor meer informatie of aanmelding, mail naar orange@unwomen.nl.