Het eiland Fiji in de Stille Oceaan is gevoelig voor klimaatrampen. De afgelopen jaren is het land herhaaldelijk getroffen door cyclonen die in sterkte toenemen. Naast andere verwoestende gevolgen heeft de ernstige sociale en economische schade het risico op geweld tegen vrouwen en meisjes vergroot.

FemLINKpacific (FemLINK), een organisatie gefinancierd door het VN Trust Fund to End Violence against Women (VN Trust Fund), voert momenteel een project uit om Fijische plattelandsgemeenschappen een einde te laten maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het project gebruikt mediaplatformsgeleid door vrouwen en versterkt lokale feministische netwerken om mensen bewust te maken van de diepere oorzaken van geweld, met name tijdens humanitaire noodsituaties.

 

Het verbinden van vrouwen in gevaar

Een cruciale rol van het FemLINK-project is het verbinden van vrouwen op het platteland via de Women’s Weather Watch-campagne. Met behulp van lokale en radio biedt deze campagne weerberichten, waarschuwingen en actuele informatie over rampenbeheersing aan degenen die vaak over het hoofd worden gezien. Dat zijn vrouwen in moeilijk bereikbare gebieden,  vrouwen met een beperking en lesbische, biseksuele, transgender en intersekse vrouwen.

Via deze verbindingen wisselen diverse netwerken van FemLINK ook onderling en met andere gemeenschappen informatie uit via het online project Barter for Better Fiji. Dit is geïnspireerd op de tradities van oorspronkelijke Fiji-gemeenschappen. Hierdoor kunnen vrouwen die kwetsbaar zijn voor geweld of geweld hebben meegemaakt onderling noodzakelijke middelen en diensten uitwisselen.

 

Vrouwenstemmen versterken

In gebieden die zijn getroffen door klimaatverandering is het essentieel dat de stemmen van de meest kwetsbare vrouwen beter hoorbaar zijn om bewustwording te creëren rondom geweld tegen vrouwen en meisjes en dit uiteindelijk te voorkomen.

FemLINK leidt daarom FemTALK89FM, een feministisch radionetwerk onder leiding van vrouwen, dat multiraciale en intersectionele dialogen laat horen over de diepere oorzaken van geweld. Zo belicht het schadelijke tradities en maatschappelijke normen. Het netwerk promoot ook strategieën om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en bereikt duizenden luisteraars in zowel stedelijke en afgelegen gebieden van het Fiji.

Bonita Qio, lid van FemLINK’s Rural Women Leaders Community Media Network: “Het is de taak van de media om deze kwesties onder de aandacht te brengen, op een manier die niet discrimineert.”

 

Omgaan met crises: het creëren van mechanismen

Vrouwen en meisjes zijn de eerste slachtoffers van crises, maar toch zijn ze vaak uitgesloten bij de oplossing ervan. Extreme klimaatomstandigheden leiden tot ontheemding, waardoor vrouwen in Fiji terechtkomen in onveilige leefomstandigheden. Daarbij maakt materiële schade het moeilijker voor overlevenden van geweld om toegang te krijgen tot gespecialiseerde services.

Yashmin Khan, lid van FemLink’s Rural Women Leaders Community Media Network, illustreert een van de uitdagingen: “Als we naar de evacuatiecentra gaan moet het vrouwvriendelijk zijn en moeten ze een veiligeplek hebben voor vrouwen en meisjes om te slapen, weg van de mannen en jongens.”

FemLINK bouwt voort op hun eigen vrouwennetwerken en de feministische plattelandsbeweging om ervoor te zorgen dat, in alle omstandigheden, rekening wordt gehouden met de behoeften van alle vrouwen en meisjes. Met steun van andere organisaties, waaronder het Fiji Women’s Crisis Centre en de Fiji Women’s Rights Movement, maakte het project gebruik van de media om mensen bewust te maken van de desastreuze gevolgen van humanitaire crises voor het geweld tegen vrouwen en meisjes, en informeerde zij uiteindelijk Fiji’s ministerie van Volksgezondheid over deze kwestie.

Wil je ook dit soort projecten ondersteunen? Dat kan! Doneer aan het UN Trust Fund om jouw steentje bij te dragen voor een inclusievere wereld: https://www.unwomen.nl/word-donateur/