Het pand van Stichting Yasmin aan de Brouwersgracht 2A in Den Haag is vanaf 25 november oranje verlicht. De ramen zijn gedecoreerd met oranje vlinders en er zijn tot 10 december diverse activiteiten, zoals het haken van oranje sjaals die worden verkocht en waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan UN Women. De bewustwordingscampagne van Stichting Yasmin is al gestart voor 25 november, de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen van de Verenigde Naties. “We zetten onze creativiteit in om met vrouwen in een veilige omgeving te praten over het thema geweld. Het haken van een sjaal of het vouwen van vlinders is mooie start om met elkaar in gesprek te raken,” zegt Nermin Altintas, directeur van Stichting Yasmin. “Veel vrouwen zijn zich niet bewust van hun gewelddadige thuissituatie. Ze zien fysiek geweld vaak als normaal, over de gevolgen van psychisch geweld, zoals stelselmatige vernederingen, nog maar te zwijgen. We leggen de vrouwen uit wat een afhankelijkheidsrelatie betekent en wat de vaak levenslange gevolgen voor henzelf én ook voor hun kinderen zijn. Bewustzijn creëren is een eerste stap om verandering te bewerkstelligen.”

Stichting Yasmin is een vrouwenorganisatie die zich al bijna 40 jaar inzet voor de emancipatie en participatie van vrouwen in Den Haag. Yasmin streeft naar een maatschappij met vrouwen die in hun kracht staan; onafhankelijke, economisch zelfstandige vrouwen die weten wat ze willen, eigen keuzes kunnen maken, zelfbewust zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Stichting Yasmin inspireert, motiveert en stimuleert Haagse vrouwen om concrete stappen te zetten naar economische zelfstandigheid. De focus ligt vooral op vrouwen bij wie de economische zelfstandigheid relatief laag is; zoals vrouwen met een migratieachtergrond, statushouders, laagopgeleide vrouwen en/of alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen.

Stichting Yasmin heeft oog voor de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen. Met de empowerment leerlijn “Vrouw en Veiligheid” ontwikkelt stichting Yasmin methodieken waarmee afhankelijkheidsrelaties en risicofactoren van geweld worden aangepakt. Vanuit Yasmin zetten wij ons in voor preventie met als motto: Je kan beter voorkomen dan genezen. De training “Sterk” heeft als doel om de eigen kracht te vergroten en te versterken en vrouwen meer weerbaar te maken. Stichting Yasmin gelooft in de kracht om zelfinzicht en bewustwording te bereiken door verandering van binnenuit te bewerkstelligen.

Voor meer informatie zie: www.stichtingyasmin.nl
Mail info@stichtingyasmin.nl