Nepalese meiden voetballen tegen geweld

Geweld op school treft jaarlijks meer dan 246 miljoen meisjes. In Nepal wees onderzoek uit dat 14% van schoolverlaters dit deed uit angst voor geweld van een leraar. Met een project gefinancierd door het Orange Trust Fund wordt sport gebruikt om meisjes zelfvertrouwen te geven. Terwijl ze voetbaltraining krijgen krijgen ze intussen informatie over genderstereotypen, vormen van geweld en hoe ze voor hun rechten op kunnen komen. Op school en daarbuiten.

Ook werd een gedragscode voor leraren en scholieren ingevoerd en werden leraren getraind om stereotypen te bestrijden. In totaal werden 993 meisjes en 1.160 jongens en mannen bereikt. Gedurende het project werden 81 gevallen van geweld op vijf scholen gerapporteerd en behandeld.

Leraar Gautam Khanal: ‘Dit was een nieuw onderwerp voor mij. Ik had er nooit bij stilgestaan dat de taal en voorbeelden die ik gebruikte in mijn lessen bevooroordeeld waren. Nu ik mijn stijl van lesgeven heb aangepast doen veel meer meisjes actief mee aan mijn lessen’

Maya vrouwen in Guatemala claimen hun rechten

Guatemala is één van de landen waar geweld tegen vrouwen het meest voorkomt. Per jaar worden meer dan 55.000 aangiften van geweld gedaan, en per dag sterven gemiddeld twee vrouwen aan de gevolgen van geweld. Dit treft met name vrouwen uit inheemse volkeren. Het Women’s Justice Intiative (WJI) wordt financieel gesteund door het Orange Trust Fund om in 18 Maya gemeenschappen te werken met vrouwen en meisjes.

WJI ruimt de belemmeringen voor inheemse vrouwen om hun recht te doen gelden uit de weg, bijvoorbeeld door rechtsbijstand te leveren in Kaqchikel, de enige taal die de meeste Maya vrouwen spreken. Dit heeft geleid tot een flinke toename van het aantal vrouwen dat aangifte doet; maar liefst 145% meer. Tot nu toe heeft het project 495 vrouwen ondersteund, en nog eens 813 vrouwen opgeleid met een cursus waardoor zij de kennis en vaardigheden opdoen om andere vrouwen te helpen met een juridisch proces.

Claudia Ajú: ‘Toen WJI naar mijn dorp kwam leerde ik dat vrouwen iets kunnen doen tegen geweld. Mijn man was heel slecht voor mij, hij deed wat hij wilde met me en behandelde me als een dier. Ik onderging dat omdat ik bang voor hem was. Nu weet ik dat ik ook rechten heb en dat niet hoef te pikken. Inmiddels help ik andere vrouwen in dezelfde situatie’

Malinese dorpen zweren genitale verminking af

Nog altijd wordt bijna 90% van de meisjes besneden in Mali, als onderdeel van traditionele gebruiken. Vrouwenbesnijdenis heeft vergaande gevolgen voor vrouwen; het resulteert vaak in levenslange pijn, bloedingen, handicaps en zelfs overlijden. Met financiering van het Orange Trust Fund worden projecten uitgevoerd om sociale normen te veranderen en medische en psychologische hulp aan slachtoffers te bieden.

In de Kayes regio, waar genitale verminking het meest voorkomt, hebben inmiddels acht dorpen niet alleen publiekelijk de traditie van besnijdens maar ook kindhuwelijken afgezworen. Dorpsleiders, vrouwen en jongeren werden samengebracht voor een dorpsbijeenkomst om samen de traditie te bespreken en overeen te komen hiermee te stoppen. Ook werd een comité ingesteld om op de afspraak toe te zien. In totaal werden in één jaar al 5.182 vrouwen, mannen, jongens en meisjes bereikt.

Dorpshoofd Boubacar: ‘We hebben altijd de traditie van onze voorouders voortgezet zonder er vraagtekens bij te stellen. Het project liet ons foto’s en video’s zien van de gevolgen van besnijdenis en bracht ons aan het denken. Samen besloten we ermee te stoppen’