Het kind van de rekening bij huiselijk geweld: Lezing door kinderarts Felix Dikken