Zondag 25 november is het provinciehuis van Overijssel een nacht lang oranje uitgelicht. In samenwerking met Vrouwenplatform Carree Overijssel wordt er op deze manier provinciaal aandacht gevraagd voor het stoppen van alle vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen.

Commissaris van de Koning Andries Heidema: “Geweld tegen vrouwen is wereldwijd helaas nog aan de orde van de dag en op sommige plekken niet eens strafbaar. Iedereen moet waar dan een veilig thuis kunnen hebben, of dat nu in Overijssel  is of in hele andere delen van de wereld. En zolang dat niet het geval is, blijft het afgeven van een signaal waardevol”.