Als één van de drie deelnemende provincies heeft ook Zuid-Holland het provinciehuis oranje uitgelicht op 25 november. Een prachtig effect! Zo wil de provincie bijdragen aan bewustwording over geweld tegen vrouwen en meisjes, en duidelijk maken dat het iedereen aangaat, op internationaal, nationaal, lokaal én provinciaal niveau.