Op zondagavond 25 november om 18.00 is het markante Raadhuis in Hilversum oranje uitgelicht door burgemeester Pieter Broertjes, die bij de gelegenheid een toespraak hield over het probleem van huiselijk en ander geweld in Hilversum en elders, en het belang van de aanpak daarvan.