Doel van de middag ‘Seksuele weerbaarheid & preventie Seksueel Geweld’ in Vrouw en Vaart in Amsterdamis met elkaar te delen wat er op het onderwerp ‘Seksueel Geweld’ ingezet wordt. Op deze middag zijn er workshops, een foto expositie en het Centrum Seksueel Geweld zal zich presenteren. Bovendien wordt de uitkomst van de bewonersdialoog gedeeld.

De bijeenkomst duurt van 12-15; meer informatie vind je in de flyer.