Geweld op school treft jaarlijks meer dan 246 miljoen meisjes. In Nepal wees onderzoek uit dat 14% van schoolverlaters dit deed uit angst voor geweld van een leraar. Met een project gefinancierd door het Orange Trust Fund wordt sport gebruikt om meisjes zelfvertrouwen te geven. Terwijl ze voetbaltraining krijgen krijgen ze intussen informatie over genderstereotypen, vormen van geweld en hoe ze voor hun rechten op kunnen komen. Op school en daarbuiten.

Ook werd een gedragscode voor leraren en scholieren ingevoerd en werden leraren getraind om stereotypen te bestrijden. In totaal werden 993 meisjes en 1.160 jongens en mannen bereikt. Gedurende het project werden 81 gevallen van geweld op vijf scholen gerapporteerd en behandeld.

Leraar Gautam Khanal: ‘Dit was een nieuw onderwerp voor mij. Ik had er nooit bij stilgestaan dat de taal en voorbeelden die ik gebruikte in mijn lessen bevooroordeeld waren. Nu ik mijn stijl van lesgeven heb aangepast doen veel meer meisjes actief mee aan mijn lessen’