Guatemala is één van de landen waar geweld tegen vrouwen het meest voorkomt. Per jaar worden meer dan 55.000 aangiften van geweld gedaan, en per dag sterven gemiddeld twee vrouwen aan de gevolgen van geweld. Dit treft met name vrouwen uit inheemse volkeren. Het Women’s Justice Intiative (WJI) wordt financieel gesteund door het Orange Trust Fund om in 18 Maya gemeenschappen te werken met vrouwen en meisjes.

WJI ruimt de belemmeringen voor inheemse vrouwen om hun recht te doen gelden uit de weg, bijvoorbeeld door rechtsbijstand te leveren in Kaqchikel, de enige taal die de meeste Maya vrouwen spreken. Dit heeft geleid tot een flinke toename van het aantal vrouwen dat aangifte doet; maar liefst 145% meer. Tot nu toe heeft het project 495 vrouwen ondersteund, en nog eens 813 vrouwen opgeleid met een cursus waardoor zij de kennis en vaardigheden opdoen om andere vrouwen te helpen met een juridisch proces.

Claudia Ajú: ‘Toen WJI naar mijn dorp kwam leerde ik dat vrouwen iets kunnen doen tegen geweld. Mijn man was heel slecht voor mij, hij deed wat hij wilde met me en behandelde me als een dier. Ik onderging dat omdat ik bang voor hem was. Nu weet ik dat ik ook rechten heb en dat niet hoef te pikken. Inmiddels help ik andere vrouwen in dezelfde situatie’