Nog altijd wordt bijna 90% van de meisjes besneden in Mali, als onderdeel van traditionele gebruiken. Vrouwenbesnijdenis heeft vergaande gevolgen voor vrouwen; het resulteert vaak in levenslange pijn, bloedingen, handicaps en zelfs overlijden. Met financiering van het Orange Trust Fund worden projecten uitgevoerd om sociale normen te veranderen en medische en psychologische hulp aan slachtoffers te bieden.

In de Kayes regio, waar genitale verminking het meest voorkomt, hebben inmiddels acht dorpen niet alleen publiekelijk de traditie van besnijdens maar ook kindhuwelijken afgezworen. Dorpsleiders, vrouwen en jongeren werden samengebracht voor een dorpsbijeenkomst om samen de traditie te bespreken en overeen te komen hiermee te stoppen. Ook werd een comité ingesteld om op de afspraak toe te zien. In totaal werden in één jaar al 5.182 vrouwen, mannen, jongens en meisjes bereikt.

Dorpshoofd Boubacar: ‘We hebben altijd de traditie van onze voorouders voortgezet zonder er vraagtekens bij te stellen. Het project liet ons foto’s en video’s zien van de gevolgen van besnijdenis en bracht ons aan het denken. Samen besloten we ermee te stoppen’