Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie. “Zonta Says NO to Violence Against Women” is een internationale campagne.

Wat wil Zonta bereiken?

“Bevorderen van de positie van vrouwen en meisjes”

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie, dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die verbeterd moeten worden.

Waar staat Zonta voor?

Zonta wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen. En dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.”

Geschiedenis van Zonta

De eerste Zontaclub is opgericht in 1919 in Buffalo (VS). Geleid door het woord Zonta (het Indiaanse begrip voor eerlijkheid en betrouwbaarheid) willen de leden de positie van de vrouw verbeteren. Er zijn meer dan 31.000 leden in 1200 clubs over de hele wereld. Zonta heeft een consultatieve status in de VN en in de Raad van Europa. De leden van Zonta werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke, maatschappelijke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Internationale projecten, campagnes en beurzen

Zonta steunt samen met VN organisaties de volgende internationale projecten:

  • Scholing voor meisjes in Madagascar;
  • Empowerment van vrouwen in Jordanie;
  • Tegengaan van kindhuwelijken in Congo.

Naast service projecten ondersteunt Zonta jonge vrouwen in hun ontwikkeling middels het verstrekken van beurzen:

  • Amelia Earhart foundation: beurzen voor studenten lucht- en ruimtevaart techniek
  • Jane M. Klausman award voor jongen vrouwen in business
  • Young Women in Public Affairs award voor vrouwen van 16-19 jaar die actief publieke doelen steunen.

Zonta Nederland

Zonta Nederland bestaat uit 21 clubs in 19 steden en is op zoek naar nieuwe, inspirerende leden. We zoeken leden die energie willen steken in het behalen van onze doelen en onderdeel willen vormen van ons netwerk via een lidmaatschap bij een van onze clubs in het land.