Leven in veiligheid is een mensenrecht voor iedereen.

Een recht waar wij ons dit jaar opnieuw sterk voor gaan maken, zoals we dat al bijna een eeuw doen: uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes en streven naar de deelname van vrouwen bij conflictoplossingen.

Dat doen we vanaf 25 november, als we een actie van 16 dagen starten tegen geweld tegen vrouwen onder de noemer: Orange the World. Slotstuk is 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens.

Over de hele wereld voeren Soroptimisten actie, gericht op de gevolgen van geweld tegen vrouwen én op het voorkomen en elimineren van dit geweld. Voorbeelden zijn het bouwen van schuilplaatsen, het helpen van slachtoffers van geweld, het verstrekken van counseling, lobbyen voor verbeterde preventieprogramma’s en -beleid en het vergroten van het bewustzijn van dit probleem.

En zo vragen wij bij voortduring aandacht voor de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en in het
bijzonder voor een wereldwijde implementatie van wet- en regelgeving. “Orange the World” draagt bij aan brede bewustwording en aandacht op alle niveaus.

Veel van onze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale en nationale overheden, beleidsmakers en andere organisaties of instellingen die zich inzetten voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Soroptimist International is een wereldwijde netwerkorganisatie van werkende vrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Soroptimist: Sorores – zusters – die het optimale nastreven.

De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao komt al 90 jaar in actie voor vrouwen en meisjes.